Posted in Ohnivý Svět, část I. Ohnivý Svět, část III.

Podstata ohnivé imunity

„Podstatu ohnivé imunity popsal Zoroaster. Poukázal na to, že lidé mohou – každým pórem kůže – vyvolat ohnivé paprsky, které…

Posted in Ohnivý Svět, část III.

Zdokonaľovanie srdcom

Ako si môže srdce uvedomiť všetku krásu Bytia, ak nepreniklo do všetkých radostí a strastí života? Pri čítaní Knihy Života…

Posted in Ohnivý Svět, část III.

Rovnováha sveta

Rovnováha sveta je narušená až po najvyššiu hranicu. Duchovné úsilie je oddelené od hmoty a miesto ich zjednotenia vzniká katastrofálne oddelenie…