Služba Kráse

Krása se považuje za abstraktní a ne životně důležitý pojem, zatímco krása udržuje svět. Krása je neoddělitelně spojena s harmonií, souzvukem a souladem všech prvků, které tvoří libovolné projevení. Pokud by se lidské myšlenky a pocity zaoděly krásou, svět by se ve své podstatě změnil, protože Krása je osnovou Nového Světa. V ní se bude budovat život ve všech jeho formách. Krása znamená také zdraví a harmonický rozvoj těla i ducha. Co je krásné, má silný vliv na lidské vědomí. Vliv krásných knih, uměleckých děl, přírody je na něj velký. … Krása musí vstoupit do světa v celé své síle a porazit ohyzdnost v celé její ošklivosti a nahotě. Tma a ohyzdnost jsou synonyma. Dá se pozorovat, jak jsou ve stáří tváře krutých lidí silně zohyzděny, když temný princip vnucuje svou strašlivou pečeť fyzickému vzhledu a činí ji nesmazatelnou na jemnohmotném těle člověka. Spodní vrstvy astrálního světa udivují svojí obludnou ošklivostí. … Ale vysoké vrstvy Nadpozemského Světa a harmonie barevných kombinací udivují svojí krásou. Lidé jsou tam krásní, protože jejich myšlenky a pocity jsou krásné. Krása je tedy protipólem tmy. Světlo je opakem chaosu. Světlo a Krása jsou ekvivalentní. Služba Kráse je službou Světlu. Spása pro všechny, kdo budou sloužit Kráse.

Hranice Agni Jógy. 1961 čl. 607

Přiveďme Krásu z Nebe na zem, na oběžnou dráhu každodenních projevů a utvrzujme ji v životě. Utvrzujme ji ve všem, co je dostupné naší vůli a co je nejdůležitější, ve vzájemných vztazích mezi lidmi. Je obtížné tak učinit, pokud myšlenky a pocity jsou uvnitř nehezké. To znamená, že je třeba začít od nich, od samých sebe, přičemž vše, co neodpovídá pojmu krásy, nahradíme Krásou. Vlastnosti ducha jsou překrásné, proto jejich zušlechťování je spojeno s krásou. Astrální záblesky jsou ohyzdné, proto jejich zkrocení je spojeno s krásou. Hrubost slov a pohybů a celé každodenní rutiny života je nepřístojná, proto jejich zušlechťování bude snahou o Krásu. Takže ji utvrdíme v běžném životě, přičemž si budeme vědomi, že tím sloužíme Světlu.

Hranice Agni Jógy. 1961, čl. 608

Co jste udělali pro utvrzení krásy v životě? Co krásně jste přivedli do světa? Čím jste ozdobili život a planetu? Nebo jste ji možná poskvrnili svými činy, myšlenkami a pocity, které neodpovídají projevení krásy? Pokud uplatníte její kritéria na svá díla a činy, na své myšlenky a pocity, nespletete se. A když se budete soudit, označte ty své chyby a všechno ostatní, co není potvrzeno krásou.

Hranice Agni Jógy. 1961, čl. 609

Svjatoslav N.Rerich – Rošan Vadžifdar (Рошан Ваджифдар, 1950)
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *