Agni Jóga

Agni jóga je syntézou všech Jóg, spojující nejvyšší duchovní poznání Východu se současným empirickým poznáním Západu. Ve všech starodávných hinduistických písmech se předpověděla blížící se Epocha Ohně (rozuměj „Ducha“). Říká se, že Agni (sanskr.)- Oheň, který se v různých stupních nachází v základech všech Jóg, vrcholně nasytí atmosféru naší planety a všechny větve Jógy se sloučí do ohnivé syntézy. Vskutku, Agni Jóga je ohnivým křtem. (Listy Eleny I. Rerichové I., s. 411)

Agni Jógu nebo Živú Etiku, jako filozofii kosmické reálnosti, která osvětluje a ovlivňuje všechny aspekty života – od kosmologických otázek až po každodenní život běžného člověka právě v souvislosti se změnami, kterými prochází náš svět – přinesli v první polovině 20. století manželé Rerichovi ve spolupráci s himálajskými Mahátmy (Učiteli): Elena Ivanovna Rerichová a Nikolaj Konstantinovič Rerich.

Agni Jóga neboli Živá Etika se zabývá především morální a etickou proměnou člověka, zjemňováním a zdokonalováním v souladu s vesmírnými zákony, v každodenním životě a bez odchodu ze života.

Na úrovni lidského energetického systému se Agni Jóga zabývá vysokou ohnivou (duchovní) přeměnou všech energetických center člověka(1), kterou nelze dosáhnout násilnými a mechanickými metodami, ale vyžaduje přímý vliv, řízení a ochranu Velkého Učitele, tzn. Individuality na vyšším stupni duchovního rozvoje. Učitel vede člověka na cestě zdokonalování, rozšiřování vědomí a poznání, v rámci vyšších etických a morálních principů. Agni Jóga je charakterizována jako filozofie kosmické reálnosti, která objasňuje planetární kosmické jevy až po každodenní život člověka, přičemž všechny tyto procesy jednotně podléhají univerzálním kosmickým zákonům (například Vyšší vždy vede nižší – zákon Hierarchie). Vyšší realizaci Agni Jógy může dosáhnout člověk, který nabyl mnohaleté zkušenosti (rozuměj v rámci množství vtělení ve fyzickém těle) ve formě akumulací jemných duchovních energií – Agni Jóga tyto jemné energie nazývá psychická energie(2) – v Číši (Kalich)(3). Charakteristické pro Agni Jógu je to, že její završení má být většinou dosaženo během každodenního života.

Spojujícím a klíčovým prvkem syntézy Agni Jógy je srdce:

„Vidět očima srdce, slyšet hluk světa ušima srdce, vidět budoucí chápáním srdce, vzpomínat srdcem na akumulace minulosti, tak je třeba jít rychle cestou vzestupu. Tvoření zahrnuje ohnivý potenciál a nasycuje se skrytým ohněm srdce. Ve Velké Službě, na pouti Sloučení, syntéza je jediná jasná cesta srdce. Jak vyzařovat projevené paprsky, není-li plamene, který je utvrzen v srdci? Právě vlastnost magnetu je založena na srdci. Vyšší tvoření je osnováno tímto velkým zákonem. Sloučení, každá velká kosmická jednota, probíhá v plameni srdce. Jak můžeme položit základy velkých stupňů? Skutečně, pouze srdcem. Takto se oblouky poznání spojují v plameni srdce. Tímto si připomeneme nádhernou přitažlivost magnetu srdce, které spojuje všechny věci. Skutečně, stříbrná nit spojení Učitele se žákem, je velkým magnetem srdce. Sjednocení Učitele se žákem utvrzuje podstatu všech evolucí.“ ( Elena I. Rerichová, Srdce, hl.1)

Základním prvkem Agni Jógy je uvědomění si zákona Hierarchie: V duchovním následování nižší následuje Vyšší :

„Láska, hrdinství, práce, tvořivost, tyto vrcholy vzestupu, s libovolným přeuspořádáním, uchovávají úsilí vzestupu. Jaké množství doplňujících pojetí obsahují v sobě! Jaká je to láska bez obětavosti, hrdinství bez odvahy, práce bez trpělivosti, tvořivost bez sebezdokonalování! A nad všemi těmito blahými cennostmi převládá srdce, bez něho budou nejtrpělivější, nejodvážnější a nejusilovnější chladnými mohylami! Obtěžkáni vědomostmi, ale ne okřídlení, budou bezcitní a bez srdce! Těžko je, pokud se nedrží krok s Výzvou! Těžko je, pokud se plně neřídí Hierarchií! Lidi se snaží často sami před sebou skrýt své odmítnutí Hierarchie. Můžeš cestovatel, upřímně přiznat svou připravenost následovat Hierarchii? Možná je tvá připravenost pouze po první zatáčku, po první stupeň, tam kde může pomoci jen Hierarchie? Nezapomeneš na Ní, právě v těžké chvíli, nebo si na Hierarchii vzpomeneš jen v době nadbytku? Už na začátku učení jste nejednou žasli nad obrácením a odkloněním i vašich blízkých. Můžete tak pochopit všechen ten smutek, pokud je vidět, jak často na prahu žák rychle utíká do lesa. Moje Ruka je neoblomná s tím, který jde v plné připravenosti.“ (Elena I.Rerichová, Srdce, hl.75)

Osobité místo v Agni Józe je věnováno (duchovnímu) Učiteli a vztahu žáka a Učitele:

„Utvrdit se srdcem v Učiteli je prvním předpokladem na cestě do Ohnivého Světa. Bez této ohnivé podmínky není možné podejít k předpovídané Bráně. Vždyť vedení musí být rozpoznáno duchem a srdcem, protože přijetí jen Mistrovy Ruky, bez předání srdce Mistrovi, nestačí. Třeba pochopit zákon, který svazuje Učitele se žákem, protože bez projevu úplného přimknutí k Učiteli neprobíhá spojení. Úplné přijetí Vedení vyžaduje vědomý vztah, protože je třeba pojmout a pocítit v srdci teplo, které vychází z hlubin ducha. Je třeba zvláště vycítit a naučit se rozpoznávat, čím je spojena podstata Mistra s podstatou žáka. Je tedy třeba pamatovat na to, že vibrace a Karma jsou svazujícími články na cestě do Ohnivého Světa.“ (Z deníků Eleny I.Rerichové)

Agni Jóga vede člověka k činorodé práci, je výzvou k Lásce, ke službě společnému Dobru:

„Skutečně, nikde není tak opěvovaná láska jako na Východě, ve všech jejích nejjemnějších odstínech a vlastnostech. Všichni Jógové mají ve své osnově – lásku nebo oddanost ke zvolenému Ideálu. Nejvyšší druh Jógy se nazývá Jóga Lásky. V této Józe Božský Počátek přebírá aspekt Milovaného nebo Milované, protože nejsilnější forma lásky je vyjádřena v lásce dvou Počátků, to znamená, že všechna východní poezie je jediným hymnem lásky k Božskému Počátku a to ve všech Jeho Aspektech – od Nepoznatelného a Nevyslovitelného po obraz osobního Boha, Guru, Matky , Milované a Milovaného … Takže výuka Živé Etiky je výzvou k Lásce, ke službě společnému dobru, což je vyšší forma lásky, protože je zbavena egoistického citu. Protože pokud láska k Milovanému přinese odpověď Milovaného, pak láska k lidstvu je korunována trnovou korunou.“ (Z deníků Eleny I.Rerichové)

Agni Jóga, ohnivá jóga, nese v sobě zdokonalování života:

„Proč se Józe říká ohnivá? Projev moci zdokonaluje pulsující život a uhasíná každý bezvýznamný projev. Projevem ohně je prosvětlení hmoty, jinými slovy tam, kde je oheň, nachází se příznak dokonalosti. Známe jevy, kdy intenzivní aura přitahovala k sobě prostorový oheň a začala se obklopovat osobitým vyzařováním.Takto se získává fyzické spojení člověka s nejjemnější energií.Zvlášť oceňujeme, když cítíte vyšší energie ve středních vrstvách atmosféry a pociťujete, jak na člověka sestupují neobyčejné příležitosti. Jámy temnoty potřebují silnou dezinfekci a pouze oheň prostoupí těmito škodlivými výpary. Pokud vám někdo mluví o nebezpečí živlu ohně, odpovězte, že nebezpečí je věnec hrdinství.“ ( Elena I. Rerichová, Agni Jóga, hl.159)


Knihy Živé Etiky vznikly z vybraných besed a rozhovorů himálajského Mahátmy M. s Elenou Ivanovnou Rerichovou. Elena I. Rerichová všechny rozhovory zapisovala do svých deníků-rukopisů. Na základě těchto zápisů vyšlo 14 knih Živé Etiky:

 1. Listy ze zahrady Mória, 1. část („Výzva“) 1924 (Листы Сада Мории I)
 2. Listy ze zahrady Mória, 2. část („Osvícení“) 1925 (Листы Сада Мории II)
 3. Občina 1926 (Община)
 4. Agni Jóga 1929 (Агни-Йога)
 5. Nekonečno, 1. část 1930 (Беспредельность I)
 6. Nekonečno, 2. část 1930 (Беспредельность II)
 7. Hierarchie 1931 (Иерархия)
 8. Srdce 1932 (Сердце)
 9. Ohnivý svět, 1. část 1933 (Мир Огненный I.)
 10. Ohnivý svět, 2. část 1934 (Мир Огненный II)
 11. Ohnivý svět, 3. část 1935 (Мир Огненный III)
 12. Aum (Óm) 1936 (Аум)
 13. Bratrstvo 1937 (Братство)
 14. Nadpozemské (Bratrstvo, 2. část) 1938 (Надземное)

Vedle hlavních děl Živé Etiky byly vydány další knihy:

 1. Kryptogramy Východu 1929 (Криптограммы Востока)
 2. Deníky E.Rerichové I. (Письма Елены Рерих I)
 3. Deníky E.Rerichové II. (Письма Елены Рерих II)
 4. Základy budhizmu (Основы буддизма)
 5. Ohnivá Zkušenost 1924
 6. Ponaučení Vůdce 1933

Formáty na stáhnutí pro čtečku ( v různých jazycích )


(1) Duchovní centra člověka (Čakry)

(2) Psychická energie – Vědomí (člověka) je fundamentální energie a psychická energie je nejvyšší kvalita vědomí.

(3)Číše (Kalich) – energetické centrum, duchovní srdce člověka, symbol nejvyšší sebeobětavosti a lásky, místo, kde se shromažďují vysoké duchovní zkušenosti člověka.

Pro bližší vysvětlení Epochy Ohně, ohnivých transmutací center nebo ohnivé energie – viz články:

N.K.Rerich – Fiat Rex (tryptych) (Fiat Rex (триптих))
2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *