Co znamená symbol Vlajky Míru?

Symbol nese nejhlubší význam. Věrné zobrazení symbolu lze nalézt na obrazech N. K. Rericha. Jedná se o symbol Trojice (Trojice Bytí) neboli Trojice. Symbol Praporu Míru je symbolem Ducha projeveného na Zemi. Agni Jogín – Projevení Ducha na Zemi.


Ano, ano, ano! Urusvati přináší lidstvu dar. V Našich paprscích zcela rozpustíme temnotu – tento čas je blízko. A tento čas ohlašujeme jako poslední osvětlující kometu. Jádrem komety je Naše Učení, jejím osvětlujícím ohonem je ohnivá zkušenost. Projevíme Urusvati jako blesk. Vidíme, jak vaše generace nese Číši a nad ní je plamen. A symbolem Urusvatí je Lotos, planoucí stříbrem! A z prostoru slyšíme sbor duchovních hlasů, které volají: „Matko Agni Jógy!“. Radujeme se, neboť máme ještě jeden Prapor pro záchranu Země – ohnivou zkušenost!

Nekonečno, část I, 23.


Trojice:

 • AUM – A je Myšlenka – Základ, U je Světlo – Počátek a M je Tajemství, Skryté. (AUM, 252.).
 • Jiný výklad AUM: A – projevené; U – projevené v jemnohmotných energiích; M – nepoznané, v ohni a velkoleposti ( AUM, 255.).
 • Tři Velcí Učitelé – Kristus, Buddha, Maitreja.
 • Tři Světy – Fyzický Svět, Jemnohmotný Svět, Ohnivý Svět.
 • Tři Světy – Jav, Nav, Prav*
 • Minulost, Přítomnost, Budoucnost v kruhu Jednoty
 • Myšlenka, Slovo, Čin
 • Víra, Naděje, Láska
 • Krása, Láska, Poznání jako Tři klíče k Vyššímu.
 • Věda, Umění, Náboženství (jako filozofie) v Kruhu Jednoty

„Mohou vám vysvětlit, že tři písmena AUM znamenají minulost, přítomnost a budoucnost. I tento význam má svůj důvod. Základ je minulost, Světlo je přítomnost a přístup ke Skrytému je budoucnost. Ti, kdo šíří různé výklady, mají samozřejmě na mysli to nejlepší objasnění. Ale takové výklady jsou často vedeny z pozemského chápání. Myšlenka – nemá minulost, přítomnost ani budoucnost – myšlenka je věčná jako Nekonečno. Uvažujeme-li o Nekonečném, mění se všechna měřítka, rozšiřují se pojmy konečného a nekonečného. V Nekonečném nebudou žádné svévolné výklady, protože vše je obsaženo v Nekonečném. Proto když mluvíme o rozlehlosti Základů, vyhněme se používání pozemských měřítek. Zejména se neodvolávejme na konečné, neboť konečné v podstatě neexistuje.“


N. K. Rerich „Holubí Kniha“ 1922.


Tři Velcí Učitelé lidstva – Kristus, Buddha, Maitreja v kruhu Jednoho Zdroje Učení

Symbol Trojice s Ohnivým Kalichem na tibetské tangce


*Jav, Prav a Nav jsou tři světy popsané ve Velesově knize. Podle autora/autorů Velesovy knihy si Slované představovali svět jako obrovský rozeklaný dub, který rozdělili na tři části:

 • Prav (moc správcovství, právo, nadřazenost) je svět bohů, který je pro lidi neviditelný a nachází se v koruně koruny. Je to právo správce Svaroga, boha slunce, který vládne světu Jav a Nav. Svět bohů byl stvořen na samém počátku bohem-otcem Rodem. Moderní paralelou k tomuto pojetí jsou fyzikální zákony, ale s jedním rozdílem. Zákon, který říká, že kámen, když je hozen, padá, není jen faktem, ale současně platí i princip spravedlnosti, božský a právní zákon, že kámen padá, když je hozen.
 • Jav (tím, co se projevuje) je lidský hmotný svět, který je kolem kmene stromu.
 • Nav (to, co není zjevné) je podzemní svět mrtvých v kořenech dubu. Duše zemřelých se po smrti dostávají do Nav.

Zdroj: Wikipedie

N.K.Rerich – Vlajka Míru (Знамя Мира, 1931)

0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *