Posted in Srdce

Veškerý význam je přenesen do srdce

Lze chápat, jak moc byla ve starověku potřebná rituální stránka Jógy, ale nyní je třeba postupovat po cestě přímé komunikace…

Posted in Srdce

Imunita

Vhodné duchovní úsilí ničí projevy nákazy. Duchovně upřený člověk je vskutku plný imunity. Stejně je to s těmi, kdo procházejí…

Posted in Srdce

Srdce očišťuje tmu

Už víte, že živý oheň je nejlepším protiinfekčním prostředkem. Povaha ohně je však stejná ve všech projevech. Vysokým projevem ohně…

Posted in Srdce

Vznešenosť srdca

Vskutku, vo Vesmíre sa nič neopakuje. Ľudské srdce však zostane to, ktoré je najviac individuálne. Kto však zmeria túto bezhraničnosť?…

Posted in Srdce

Bezvýchodiskovosť – predpoklad splnenia priania

Mnohé legendy opisujú splnenie prianí, avšak nehovoria o základnom predpoklade, o bezvýchodiskovosti, ktorá vyhrocuje a zaostruje priania až do neodkladnosti; kedy každá…

Posted in Srdce

O význame srdca

Udalosti odnášajú starý svet. Vo všetkých Závetoch sa poukazovalo na tento čas. A ľudia vôbec nepremýšľajú o tom, čo sa…