Z eseje N. K. Rericha „Vlajka míru“.

Byli jsme požádáni, abychom shromáždili informace o tom, kde se nacházejí emblémy naší Vlajky Míru. Ukázalo se, že emblém Trojice je rozesetý po celém světě. Dnes se vykládá různými způsoby. Někteří říkají, že jde o minulost, přítomnost a budoucnost propojené kruhem Věčnosti. Jiným je bližší vysvětlení, že jde o náboženství, poznání a umění v kruhu Kultury. Mezi mnoha podobnými vyobrazeními ve starověku byly pravděpodobně nejrůznější výklady, ale při vší té rozmanitosti výkladů se znak jako takový ustálil po celém světě.

Čintamani, nejstarší indická představa o světovém štěstí, obsahuje tento emblém. V Nebeském chrámu v Číně najdete stejné vyobrazení. Tibetské „Tři klenoty“ hovoří o tomtéž. Na slavném Memlingově obraze je stejný emblém zřetelně vidět na hrudi Krista. Najdeme ho také na obraze Madony ze Štrasburku. Stejný emblém je na štítech křižáků a na erbech templářů. Stejný znak nesou i Gurdové, slavné kavkazské čepele. Nepoznáme-li jej také na filosofických symbolech? Je na vyobrazeních Geser-chána a Rigdena-Japa. Je také na Tamerlánově tamze. Byl také na papežském erbu. Je také na starověkých španělských malbách a na Tizianově obraze. Je také na starobylé ikoně svatého Mikuláše v Báře. Stejný znak je také na starobylém obrazu ctihodného Sergije (Radoněžského) . Stejný je také na obrazech Nejsvětější Trojice. Stejný je také na erbu Samarkandu. Tento znak se nachází také v Etiopii a na koptských starožitnostech. Podobně na skalách v Mongolsku. Je také na tibetských prstenech. Stejný emblém, zářící v plamenech, nese i kůň štěstí na himálajských horských průsmycích. Stejný je na náprsních sponách v Lahulu, Ladaku a na všech himálajských náhorních plošinách. Je také na buddhistických vlajkách. Pokud půjdeme hluboko do neolitu, najdeme stejný emblém na keramických ozdobách.

Proto byl pro Vlajku sjednocení vybrán emblém, který přežil mnoho staletí – přesněji tisíciletí. A všude se tento emblém používal nejen jako ornamentální ozdoba, ale měl zvláštní význam. Shromáždíme-li všechny otisky téhož symbolu, může se jednat o nejrozšířenější a nejstarší emblém mezi lidskými symboly. Nikdo nemůže tvrdit, že tento emblém patří pouze jedné víře nebo vychází z jednoho folklóru. Mnohdy je cenný zejména vhled do vývoje lidského vědomí v jeho nejrůznějších projevech.

Tam, kde by měly být střeženy všechny lidské poklady – tam by měl být takový obraz, který otevře tajemství všech lidských srdcí. Rozšíření symbolu Praporu Míru je tak velké a nečekané, že se lidé po pravdě ptají, zda je tento emblém autentický, nebo zda byl vymyšlen v pozdějších dobách. Když jsme ukázali rozšířenost tohoto emblému od nejstarších dob, setkali jsme se s nejupřímnějším údivem. Lidstvo se dnes s hrůzou obrací k primitivnímu myšlení a předpokládá, že své dědictví zachrání v podzemních úkrytech, v jeskyních. Vlajka Míru však hovoří právě o principu. Tvrdí, že lidstvo se musí shodnout na všestrannosti a všelidskosti výdobytků lidského génia. Vlajka říká: „Noli me tangere“ – Nedotýkej se – nezneuctívej ničivým dotykem Poklady Světa!

24.května 1939

0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *