Posted in Na prahu Nového Světa Úvod do Živé Etiky

NA PRAHU NOVÉHO SVĚTA část I.

Milí čtenáři, následující řádky Vám přinášejí překlad první části knihy „Na prahu Nového Světa“ od autora E.I.Rerichové. První část knihy…

Posted in Na prahu Nového Světa Úvod do Živé Etiky

NA PRAHU NOVÉHO SVĚTA část II.

Od této chvíle Elena Ivanovna Rerichová nastoupila na cestu hrdinské tvorby, která pokračovala po celý její zbývající život. Tato cesta…