Jak začít s Agni Jógou nebo Živou Etikou

Jak Učení Života v celé své komplexnosti, Agni Jóga dává rady hlavně na příkladech života podle toho, jak vznikají specifické okolnosti, týkající se konkrétního člověka. Agni Jóga je Učení, které v prvních krocích soustřeďuje pozornost člověka na vnitřní morální změnu, na práci se svými vlastnostmi, zušlechťování svých vlastností v souladu s nejlepšími tradicemi východních Jóg – morálně-etické znovuzrození člověka, následuje v srdci překrásný Ideál Učitele. Starověké tradice Jóg vždy sledovaly hluboký význam vnitřního spojení Učitel – žák, jako vyjádření velkého kosmického zákona Hierarchie: „Nižší následuje Vyšší“. Agni Jóga otevírá člověku cestu k obnovení hlubokého, posvátného spojení s Učitelem, Velkým Kosmickým Hierarchem a obnovení spolupráce „Vyššího a nižšího“ pro všeobecné dobro a zlepšení života na Zemi.

Pokud přemýšlíte kde začít s Živou Etikou, přečtěte si Tři Klíče. Je to text, který srozumitelnými slovy jednoduše, krásně a zřetelně načrtne cestu, kterou se vydat.

Úvodní praktické rady, základní principy Učení Živé Etiky naleznete v detailním, zajímavém článku: O účelech, metodách a základních principech duchovní praxe Agni Jógy.

Chcete-li se dozvědět, co je to Agni Jóga nebo Živá Etika přečtěte si následující články: O stránce nebo Agni Jóga.

Hlubší, detailnější a rozsáhlejší popis projevení Učení Živé Etiky si můžete přečíst zde: Na prahu Nového Světa I. a II.

Máte-li raději text filozoficky zaměřený, přečtěte si: Živá Etika jako tvůrčí impuls vesmírné evoluce


…Někdo z mladých se zeptá: „Jak porozumět Agni Jóge?“ Řekněte – jak rozpoznání a použití vše-spojujícího prvku ohně v životě, prvku, který vyživuje zrno ducha. Zeptá se – jak můžu k tomuto poznání přijít? „Očisti své myšlení a pak rozpoznej své tři nejhorší vlastnosti a spal je v ohnivém úsilí. Pak si vyber Učitele na zemi a poznávajíce Učení, posil tělo danými „léky“ a pránájámou. Uvidíš hvězdy ducha, uvidíš ohně očištění center, uslyšíš hlas Neviditelného Učitele a vstoupíš do ostatních nejjemnějších chápání, přeměňujících život. Pomoc pro tebe je připravena, ty, co jsi vstoupil připraven a úkol je dán. Poznal si, že radost je osobitá moudrost. Už se nevrátíš k někdejšímu břehu potoka. Poznal si prostorové bitvy. Už pro tebe víc neexistuje slepá očividnost. Jsi poznávající spolupracovník a bratr! “

E.I.Rerichová, úryvek z knihy Agni Jóga, hl.185


Zde naleznete v sedmi bodech shrnutí, o čemž je Agni Jóga nebo Živá Etika. Co představuje toto učení a jaký je jeho rozdíl od dříve daných poznání? Jeho hlavní zvláštnosti jsou následující:

 1. Živá Etika přiznává všechna náboženství a poznání světa, která odpovídají principům morálky a služby společnému dobru.
 2. Živá Etika je syntetický systém poznání, který spojuje západní myšlení a východní moudrost. Z tohoto důvodu má Učení dvojitý název – Živá Etika a Agni Jóga.
 3. Učení odhaluje jednotné zákony energetického vývoje a vzájemného působení člověka, planety, Kosmu. A také podstatu a úkoly jejich evoluce.
 4. Znalosti Učení jsou určeny pro všechny lidi. Živá Etika utvrzuje praxi etiky v životě, spojení pozemského (hmotného) a nebeského (duchovního) v každodenním životě – duchovního a světského bez odchodu ze života, od jeho problémů a obtíží. Už jen zavedením duchovně-etického do pozemského života jej lze změnit k lepšímu.
 5. Spolu s vědomostmi, které má k dispozici moderní chápání, Učení obsahuje proroctví o budoucích objevech a událostech. Zaměřuje se na budování Budoucnosti lidstva, proto některé z jeho poznatků je třeba ještě dále dešifrovat a pochopit.
 6. Živá Etika neomezuje svůj systém poznání jen na vědecké, náboženské, duchovní a kulturní otázky rozvoje osobnosti. Zahrnuje v sobě i problémy sociálního života člověka – jeho rodinu, zdraví, vztahy, výchovu, vzdělání a pod.
 7. Struktura knih Učení je taková, že odhalování poznání je spirálovité, od jednoduchého ke složitému, prostřednictvím opakování a postupného odkrývání jeho hranic.

„Nový svět vyžaduje nové činy. Není možné vstoupit do Nového Světa pomocí starých metod – proto volám po přerození vědomí. Jen projevení nového vědomí lidí může zachránit svět… Toto přerození vědomí je hlavním cílem Učení Živé Etiky.“

Z dopisů E.I. Rerichové


Knihy Agni Jógy doporučujeme číst v pořadí tak, pokud byly napsány a vydány. Struktura knih a odhalování poznání vede od jednoduchého ke složitému. V slovenském jazyce vyšly v 90. letech první tři knihy: Výzva, Osvícení a Občina. V přiložených odkazech lze stáhnout verze knih v originálním ruském jazyce nebo v několika světových jazycích, i v různých formátech.

 1. Listy ze zahrady Mória, 1. část („Výzva“) 1924 (Листы Сада Мории I)
 2. Listy ze zahrady Mória, 2. část („Osvícení“) 1925 (Листы Сада Мории II)
 3. Občina 1926 (Община)
 4. Agni Jóga 1929 (Агни-Йога)
 5. Nekonečno, 1. část 1930 (Беспредельность I)
 6. Nekonečno, 2. část 1930 (Беспредельность II)
 7. Hierarchie 1931 (Иерархия)
 8. Srdce 1932 (Сердце)
 9. Ohnivý svět, 1. část 1933 (Мир Огненный I.)
 10. Ohnivý svět, 2. část 1934 (Мир Огненный II)
 11. Ohnivý svět, 3. část 1935 (Мир Огненный III)
 12. Aum (Óm) 1936 (Аум)
 13. Bratrstvo 1937 (Братство)
 14. Nadpozemské (Bratrstvo, 2. část) 1938 (Надземное)

Vedle hlavních děl Živé Etiky byly vydány další knihy:

 1. Kryptogramy Východu 1929 (Криптограммы Востока)
 2. Deníky E.Rerichové I. (Письма Елены Рерих I)
 3. Deníky E.Rerichové II. (Письма Елены Рерих II)
 4. Základy budhizmu (Основы буддизма)
 5. Ohnivá Zkušenost 1924
 6. Ponaučení Vůdce 1933

Formáty na stáhnutí pro čtečku ( v různých jazycích )

0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *