12. února – 145. výročí narození E. I. Rerich

Moji mladí přátelé!

Z daleké Indie, země krásy, hrdinských činů ducha a velkých myšlenek, vám, shromážděným ve jménu velké práce a budování budoucnosti, posílám pozdrav srdce, výzvu ke zdokonalování a dosahování neomezeného.

Před lidstvem se otevírá kniha objevů a světla odvahy a vy jste již slyšeli o příchodu nové doby. Každá doba má své výzvy a síla mysli je výzvou nového světa. Proto vás vyzýváme, abyste pochopili obrovský význam tvořivé mysli, přičemž prvním krokem na této cestě je OTEVŘENÍ VĚDOMÍ, osvobození se od všech předsudků, všech předpojetí a vnucených představ.

Obejměme očima celou šíři noční oblohy, proleťme svými myšlenkami všemi nesčetnými světy a tajemstvími bezbřehého Vesmíru. Neboť mysl je ze své podstaty bez hranic a pouze naše vědomí jí klade hranice. Přistupme proto bez prodlení k dalšímu stupni – ROZŠÍŘENÍ VĚDOMÍ.

Nejstarší indická moudrost říká, že myšlenka je prvotním zdrojem vesmíru. Velký Buddha poukázal na význam mysli, která tvoří naši podstatu, a učil své žáky rozšiřovat vědomí. Lao-c‘, Konfucius, Kristus, všichni Učitelé ducha a velcí myslitelé učili pouze toto.

Velký Platón řekl – „Myšlenky vládnou světu“. A vědci naší doby, jako například profesor Compton, poté, co poukázali na aktivní racionální sílu, která stojí za každým přírodním jevem, a na působení myšlenek na hmotu; uzavírají toto pozoruhodnými slovy: „Je možné, že myšlenky člověka jsou nejdůležitějším faktorem na světě.“

Seznamme se s dějinami vývoje myšlení s takto širokým porozuměním. Ponechme stranou všechny předsudky o místě, době a národnosti a jako včely sbírejme vzácný med lidské tvořivé mysli!

Poté, co jsme v sobě položili základy mohutných úspěchů velkých stavitelů našeho vědomí, přistupme ke třetímu kroku – ROZVOJI našeho myšlení, naší tvořivosti – a z nových kombinací vytesejme nové jiskry ohně mysli, této koruny vesmíru.

Pamatujme, že myslící člověk není nikdy sám, neboť jeho mysl je největším magnetem, který přináší stejnou odezvu z Vesmíru. Chceme-li tedy obdržet krásnou odpověď, vysílejme do znějícího Prostoru soustředěné myšlenky nasycené čistým ohněm srdce, neboť jen myšlenka oduševnělá soustředěným úsilím, nasycená srdcem, vytváří a přitahuje jako silný magnet. Myšlenka postrádající cílené úsilí a hoření je neplodná.

Buďme proto ve svém úsilí zaměřeni na poznání, na široký záběr mysli a buďme ve svém úsilí rozhodní, neboť jen odvážné myšlenky vytvářejí nové cesty.

Vy, přátelé, kteří jste byli zasaženi uměním a tvořivostí, umíte tyto dary využít jako kondenzaci svých sil, neboť zvuk a barva, myšlenka a rytmus jsou základem vesmíru a naší existence. Zvuk a barva, poznání a tvořivost jsou pohárem Amrity, pohárem nesmrtelnosti!

Jsme obklopeni věčnou, nepřetržitou tvořivostí Univerzálního života a jako součást této velké tvořivosti musíme tvořit každou minutu svého života, tvořit myšlenkou, slovem i činem.

Moji mladí přátelé, naplňte pokladnici svého ducha, čerpejte všechny zvuky, všechny barvy, všechny rytmy z nevyčerpatelného zdroje Vesmíru. Tyto nejjemnější vibrace, které vědomě vnímáte, zjemní vaše chápání, zjemní vaši mysl.

Zjemnění vnímání mysli vám umožní proniknout do tajemství Prostoru a otevře vám cesty radosti z duchovního úspěchu a neustálého a nekonečného vzestupu.

Přátelé, pracujte ze všech sil, neboť jen na hranici vašich sil přicházejí nové možnosti. Zákony jsou ve všech věcech stejné a my víme, že nové energie se rodí na hranici nejsilnějšího napětí. Proto vám zvýšení aktivity a zintenzivnění sil přinese dosažení krásy.

A prosím, nebojte se obtíží, buďte připraveni překonat všechny překážky, neboť každé překonání vede k vašemu posílení a budoucímu vítězství. Milujte obtíže a se slovy „požehnané překážky, neboť jimi rosteme“, s odvahou, okřídleni duchem soustředěného úsilí, s vědomím velikosti nekonečného zdokonalování tvořivosti života se zaměřte do Nekonečna, které vás volá – do Nekonečna životů, do Nekonečna duchovních výdobytků, do Nekonečna poznání, do Nekonečna budování, do Nekonečna krásy!

Moji mladí přátelé, slyšte volání tvořivé Nekonečnosti!

E.I.Rerich Dopisy 1929 – 1935. Rady mladým přátelům (1929)

Fotografie E.I.Rerich 40.-té léta 20.století

0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *