Posted in Agni Jóga

Vztah mezi rozvojem ducha a těla

V budoucích dosaženích je obzvláště potřeba věnovat pozornost vztahu mezi rozvojem ducha a stavem těla. Pro tělo je obtížné dohánět…

Posted in Agni Jóga

Rozlišujte starý svět od nového

Hlavně, nerozdělujte svět na severní a jižní, ani na západní a východní, ale všude rozlišujte starý svět od nového. Starý…

Posted in Agni Jóga

Překážky a úspěch

Hodně se mluví o překážkách, ale používat je ví málokdo. Pochopení přínosu překážek přináší do práce radost. Jakmile se však…

Posted in Agni Jóga

Jak porozumět Agni Józe?

Někdo z mladých se zeptá: „jak porozumět Agni Józe?“ Řekněte – jak rozpoznání a použití vše-spojujícího prvku ohně v životě,…