Klíčové rady

Co mě zaujalo. Klíčové rady Živé Etiky pro použití v životě.


Každá myšlenka je dána lidstvu pro její uskutečnění. Jinak, nač jí nasycovat prostranství? Nedostatek uskutečovatelů ztěžuje tvoření. Každá myšlenka, která nasycuje vědomí, si musí najít vykonavatele. Velký duch je tvůrcem a každá myšlenka musí vstoupit do života. Životní činnost je uplatněním myšlenek velkých tvůrců. Proto když se lidstvo nasytí uplatněním mysli, bude možné utvrdit, že všechny principy vyšších dimenzí se projevily v aktuálnosti. Fenomén posunu je tedy úměrný uvedení myšlenek do života. Posun způsobí pouze snaha o životní konání. A evoluční stupeň se skládá myslí tvůrců a jejím životním uplatněním!

(Nekonečnost II., hl.776)


„… Čas je v současnosti tak hrozný, tak nebezpečný, neboť vskutku probíhá poslední boj mezi Světlem a tmou a proto se musí každý čestně a pevně rozhodnout, ve které řady vojáků a na jakou stranu se zařadí. Každý by si měl zkontrolovat svá duchovní zavazadla a rozhodně stát na jedné nebo druhé straně. Musí si vybrat, protože jinak, kromě rozkladu se nic jiného nezdaří. Naše cesta je cestou, kterou naznačují všichni velcí Mistři, cesta duchovní proměny, cesta rozvoje srdce – bez jakékoli magie a násilných metod “… Vskutku, neexistuje žádná vlažná, střední cesta, kdy Meč Světla řeže tmu.“

(Z dopisu E.I.Rerichové, 12.12.1934)


„… Celý Kosmos se udržuje, žije a tvoří právě prostřednictvím lásky a čím vyšší a čistší je tato Láska, tím dokonalejší jsou formy, které vytváří. Všichni Velcí Učitelé projevovali hluboké pochopení Lásky a jejího kosmického významu jako tvůrčí síly na všech úrovních Existence. Je velkým stimulem, pákou a centrem, kolem kterého se všechno točí… Láska je darem Vyšších Světů „…“… Někdo řekl, že Dějiny kultury jsou Dějiny Lásky. A měl hlubokou pravdu, protože Kult Ura je ve svém jádru Kult Ohně nebo Lásky ke Kráse stvořený stejnou Láskou. V ohni lásky se zušlechťují všechny síly lidského Ducha. Je to láska, která odhaluje nejjemnější vlastnosti člověka, které mu otevírají Brány Poznání Nadpozemského Světa, Světa Vyššího „…

( Z dopisu E.I.Rerichové , 16.08.1944)


„Boj za pravdu je setbou dobra. Krása žije v každém boji proti lži, pokrytectví, nespravedlnosti a nevědomosti. Ví někdo, jak a kde dozrají plody hrdinského boje? A koho budou živit? A jaké zahrady vykvetou ze semen dobra a práce?“
Ale blahovůně bude léčivá.
A nám nepřísluší posuzovat, kde bude obzvláště potřebná.
Bývá i těžko. O tom je boj. O tom je bitva. A opět je radostí, jsou-li soupeři ti, kteří jimi měli být. Urputný je boj, neodvolatelná je hlídka!
Dávno je řečeno: „Pokud jsi ustal, začni znovu. Pokud jsi unavený, začni znovu a znovu.“

N.K.Rerich – Boj (Úryvek z deníku)


1