Posted in Články a překlady

Slovo k českému čtenáři

Dobrý den, milí přátelé,Právě čtete stránku, která vznikla díky dlouholeté práci s Učením Agni Jógy neboli Živé Etiky. Tyto stránky…

Posted in Bratrstvo

Nad prací muže stojí projev ženy

V základech Bratrstva každý pracuje, kolik může. Každý pomáhá, jak nejlépe umí; nikdo ve svém srdci neodsuzuje; každý potvrzuje poznání…

Posted in Hranice Agni Jógy

Lidstvo má neomezené možnosti

Kosmický klíč se dává do rukou pro pochopení života. Otevíraje perspektivy kosmických dálav umožňuje vidět i smysl pozemského přebývání člověka…

Posted in Hranice Agni Jógy

Rychle postupující evoluce

Na úsvitu jsme lidstvo Obdařili rozumem. A všechno, co lidé měli a věděli, dostali od Nás. Nejen vědy a umění,…

Posted in Hranice Agni Jógy

Prísľub pre Novú Krajinu

Ako ďaleko sa ľudstvo vzdialilo od pochopenia a prijatia Základov. Odtiaľ vychádzajú všetky ťažkosti a neusporiadanosť života. Rozdelenie dosiahlo krajných…

Posted in Hranice Agni Jógy

24. marec – Deň Učiteľa

(Matka Sveta) „Jeho, Vladyku, som Poslala, aby priniesol Svetlo (na Zem) a naplnil Vôľu Termínov. Sedem Ich Lúčov, ktoré som…

Posted in Hranice Agni Jógy

Kozmické Energie Ohňa

Utvrdzujeme prejavenie Síl, ktoré dnes vstupujú do života. A Potvrdzujeme, že tieto Sily budú slúžiť človeku, ktorý Ich príjme. Tieto…

Posted in Hranice Agni Jógy

Pokyn Učiteľa

Ja, Dobrý pastier, Moje deti Zhromaždím vospolok. Deti moje, Povolal som vás na veľké dielo. Budovateľmi ľudského vedomia budete. Pomôžete…

Posted in Články a překlady Doporučené články Úvod do Živé Etiky

Živá Etika jako tvůrčí impuls vesmírné evoluce

L.V. ŠAPOŠNIKOVÁ, Ředitelka muzea N.K. Rericha v Moskvě, Akademik Ruské akademie přírodních věd a Ruské akademie věd VELKÝ ZÁKON VESMÍRU…

Posted in Hranice Agni Jógy

Zodpovednosť za každodenné myslenie

Naznačujem, aby ste prijali zodpovednosť za každodenné myslenie, pamätajúc na to, že Strieborná Niť, ktorá nás spája, prenáša vibrácie myšlienok…

Posted in Hranice Agni Jógy

Tajomstvo hmoty

Odkiaľ pochádza rozkvet vedy a techniky, umenia a mysle? Je možné čokoľvek čerpať z ničoho? Všetci načierajú z priestranstva. Aj…