Posted in Ohnivý Svět, část I.

Hygiena myšlení а ohnivé „léky“

Hygiena mysli musí být duchovní i pozemská. Je třeba provádět experimenty myšlení, které je posíleno ohnivými „léky“. Je třeba věnovat…

Posted in Agni Jóga

Vztah mezi rozvojem ducha a těla

V budoucích dosaženích je obzvláště potřeba věnovat pozornost vztahu mezi rozvojem ducha a stavem těla. Pro tělo je obtížné dohánět…

Posted in Hranice Agni Jógy

Aparát ducha je nesmrteľný

Nečudujte sa, že pozemské reťaze nemožno odhodiť okamžite. Po mnoho storočí ľudia zatemňovali poznanie ducha znalosťami rozumu a stavali hmotu…

Posted in Ohnivý Svět, část II.

O zmysle ľudských pohybov

Pohybom ľudského tela musí byť daný zmysel. Je potrebné vzdelávať deti nielen v gymnastike, nielen v rytme, ale i v…

Posted in Hranice Agni Jógy

Človek je laboratórium pocitov

Načo je nutné čakať na nejakú vonkajšiu príčinu, aby sme pocítili radosť, pokoj alebo príliv radosti alebo povznesenia ducha, zatiaľ…

Posted in Hranice Agni Jógy

Ľudský organizmus

Náš Cieľ – je vyzbrojiť človeka bez jediného prístroja alebo stroja. Jediným prístrojom je v tomto prípade ľudský organizmus v…

Posted in Hranice Agni Jógy

Boj za svet

Ak položíme na jednu misku váh všetky ľudské biedy a na druhú iskry nahliadnutia ducha do skutočnosti, možno sa zhroziť…