poslední články

Posted in Články a překlady

Slovo k českému čtenáři

Dobrý den, milí přátelé,Právě čtete stránku, která vznikla díky dlouholeté práci s Učením Agni Jógy neboli Živé Etiky. Tyto stránky…

Posted in Úryvky z listů E.I.Rerichové

12. února – 145. výročí narození E. I. Rerich

Moji mladí přátelé! Z daleké Indie, země krásy, hrdinských činů ducha a velkých myšlenek, vám, shromážděným ve jménu velké práce…

Posted in Nadpozemské

Brány Nového Světa jsou již otevřena

… Pokud jim řeknete o příchodu Nového Světa, budete nazýváni porušovateli základů. Ale kdo může vrátit ubohý proud, pokud se…

Posted in Hranice Agni Jógy

Služba Kráse

Krása se považuje za abstraktní a ne životně důležitý pojem, zatímco krása udržuje svět. Krása je neoddělitelně spojena s harmonií,…

Posted in Překlady Živé Etiky

Den Bílého Lotosu

8. květen je dnem Bílého Lotosu. Pamětní den E.P. Blavatské (12.srpna 1831 – 8.května 1891), ruské duchovní učitelky, zakladatelky Teozofického…

Posted in Překlady Živé Etiky

24. března – Den Učitelů

Drazí přátelé! Všechno nejlepší ke Svátku Hierarchie Sil Světla! Přeji vám všem Radost, Lásku, Krásu, Srdečnost a nové duchovní objevy!…

Posted in Články a překlady

U nohou Mistra

Knížka „U nohou Mistra“ je první dílo mladého Džiddú Krišnamúrtiho. Srozumitelnými výrazy a jednoduchými slovy popsal rady, které obdržel od…

Posted in Úryvky z deníků E.I.Rerichové

My ctíme ženu

„…Uchovejme svátek s tím, že velké Učitele vyslala Matka Světa – historická osobnost. Učení příští doby bude spojením ducha s…

Posted in Bratrstvo

Nad prací muže stojí projev ženy

V základech Bratrstva každý pracuje, kolik může. Každý pomáhá, jak nejlépe umí; nikdo ve svém srdci neodsuzuje; každý potvrzuje poznání…

Posted in Srdce

Veškerý význam je přenesen do srdce

Lze chápat, jak moc byla ve starověku potřebná rituální stránka Jógy, ale nyní je třeba postupovat po cestě přímé komunikace…

Posted in Úryvky z deníků E.I.Rerichové

Místo a poslání lidstva

„… Avšak dokud si lidstvo neuvědomí své místo a poslání v Kosmu, dokud nebudou přijaty zákon reinkarnace a zákon karmy…

Posted in Úryvky z listů E.I.Rerichové

Jen velkodušnost může spasit

„… Naši drazí, posílám vám jediné volání mého srdce – projevte velkodušnost, projevte vlídnost vždy a všude! Nedovolte černému ohni…

Posted in Nadpozemské

Vytvořte Překrásnou Zahradu

Sebe směřování *…. Lidstvo je rozděleno na zaměřené a na bezcílné oje… Kvalita sebe směřování má obvykle původ v Nadpozemském…

Posted in Hranice Agni Jógy

Duch neumírá, pokračuje žít

Pokud někdo mluví nedobře o mrtvých, může si na sebe přivést silného nepřítele z Jemnohmotného Světa. Ale pokud někdo mluví…

Posted in Úryvky z listů E.I.Rerichové

Dějiny kultury jsou Dějinami Lásky

„… Celý Kosmos se udržuje, žije a tvoří právě prostřednictvím lásky a čím vyšší a čistší je tato Láska, tím…

Posted in Hranice Agni Jógy

Osvobození od karmy

Karma, která nebyla na odžitá Zemi, se odžívá v Jemnohmotném Světě. Proto je lepší osvobodit se z ní v podmínkách…

Posted in Hranice Agni Jógy

Možnosti budoucí medicíny

Léčení bylinami pochází z nejhlubšího starověku, ale mnohé se ztratilo. Každá bylinka a květina, každá rostlina, bobule a plody mají…

Posted in Úryvky z listů E.I.Rerichové

Umění vytváření vztahů mezi lidmi

„… Ať všichni ti, kteří hledají Světlo a nesou břemeno žalu, najdou odpověď ve vašem srdci, ať všichni… pocítí to…

Posted in Hranice Agni Jógy

Učitel Světla a konec doby tmy

Každý Učitel Světla, který přišel na svět, musel jednat s lidmi a přicházet s nimi do blízkého kontaktu. Bylo by…

Posted in Nadpozemské

India, Tibet a Bratrstvo

… Na otázku o Tibetu, řekněte – Tato země bude ochráněna Síly Světla, lidmi, kteří budou k tomu určeni a…

Posted in Ohnivý Svět, část I.

Hygiena myšlení а ohnivé „léky“

Hygiena mysli musí být duchovní i pozemská. Je třeba provádět experimenty myšlení, které je posíleno ohnivými „léky“. Je třeba věnovat…

Posted in Agni Jóga

Vztah mezi rozvojem ducha a těla

V budoucích dosaženích je obzvláště potřeba věnovat pozornost vztahu mezi rozvojem ducha a stavem těla. Pro tělo je obtížné dohánět…

Posted in Ohnivý Svět, část II.

Kvalita myšlení

Existuje mnoho důvodů, proč se lidé bojí Jemnohmotného Světa a světlého vyzařování. Ve své podstatě cítí, že každá pohnutka je…

Posted in Hranice Agni Jógy

Žijeme v době obrovského významu

Nárůst intenzity vln Kosmického Ohně bude rychle pokračovat. Kdo to ustojí? Všechno slabé shoří. Síla paprsků Vladyky tisíckrát vzroste a…