Mysl v Učiteli

Odevzdajíc se Vůli Učitele, přičemž člověk svou vůli odsune, lze část svého vědomí předat Jemu, čímž se On v něm Může projevit. Když vstoupíte do komunikace myslí, je třeba sebe utišit. Je těžké, je nesnadné zřeknout se sebe sama, je obtížné se odvrátit od sebe, je obtížné odosobnit se. Neodžité sobectví se sebeodhaluje a stává se překážkou. Chci abyste nasměrovali myšlenky k jemnosti duchovní práce. Chci abyste upřednostnili mysl, protože mysl má vyšší pohyblivost. Vyšší mysl manifestuje vyšší mobilitu. Ale pozemské myšlenky jsou těžké. Myšlenkami se lze přikovat ke zdi jako trestanec a myslí se může člověk osvobodit. Existují různé myšlenky. Pokud jde o myšlenky, máme na mysli ty vyšší. Rozlišujte mezi jejich charakterem, specifickou hmotností, pohyblivostí a lehkostí. Velká je škola myšlení. Tělesné myšlenky, astrální myšlenky, mentální myšlenky a ohnivé myšlenky, myšlenky Světla se navzájem neobyčejně liší. Upřednostňováním myšlenek a důrazem na ně je třeba si uvědomit jejich odlišnou povahu. Temní také myslí a temné myšlenky mají také své vlastní sféry projevení. Rozčleňme projevy myšlení a začněme je studovat, přičemž mějme na zřeteli tuto podmínku. Myslí se vítězí nad světem, ale ne každou myšlenkou. Myslí lze přivodit samému sobě porážku. Myslete pozorně, bdělě a obezřetně. Zbraň Světla se může stát lehce zbraní temnoty.

Hranice Agni Jógy 1956, hl.208

N.K.Rerich – Lotos (Лотос, 1933)
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *