Prítomnosť Učiteľa vo vedomí

Naša pomoc a ochrana sú v rámci slobodnej vôle, t.j. Ochraňujeme, no bez toho, aby sme ju porušili. Nie je to však vždy ľahké alebo jednoduché. Slobodná vôľa často vedie k zablúdeniam alebo chybám a oddáva sa neodžitým slabostiam. A vtedy sú temní obzvlášť činní v snahe odviesť slobodnú vôľu stranou a čo je najdôležitejšie, oddeliť myslenie od Nás. Správne ste si všimli – napätie a vyčíňanie tmy sú tak silné, že sa treba odieť do neustálej modlitby. Oddelenie myslenia alebo zabudnutie a prerušenie neprestajného pamätania na Nás temní bezodkladne využívajú na opakované vnuknutia ďalších zo svojich ľstivých pokusov. Na tento účel používajú každého a všetko, čo je možné, vrátane hmyzu, myší, mačiek, nehovoriac o ľuďoch a okolnostiach. Neustále myslenie na Učiteľa sa preto stáva nevyhnuteľným. Koľkým problémov a záťažiam by bolo možné sa vyhnúť, ak by sa neustále pamätanie utvrdilo. Skúsenosti však ukazujú, že uskutočniť to nie je tak ľahké, ako sa zdá. Snaha upevniť Učiteľa vo vašom srdci musí byť stála. Vtedy bude pre nás ľahšie ochraňovať, pretože v tomto prípade bude existovať vždy to, v čo Môžeme Poslať Lúč a neodkladnú pomoc. Prítomnosť Obrazu (Učiteľa) vo vedomí znamená prítomnosť prvkov Svetla, nositeľom ktorého je Obraz a tým existuje to, k čomu sa môže uplatniť Naša Sila. Deravé sito vodu neudrží a o to viac, netesné vedomie – neudrží Svetlo. Cez diery a štrbiny preniká tma a udržanie Svetla nie je možné. Posielam Štít, no udržte ho. Hľa, tma je vôkol, kde je cesta von? Kde je spasenie? Iba vo Mne. Mňa je treba sa pevne držať, každú minútu, vždy, neprestajne a nielen podľa svojej nálady. Je potrebné nakoniec pochopiť – buď Ja, alebo tma. Teraz už nemôže nastať prechodný stav medzi tmou a Svetlom, pretože to spôsobuje zakolísania. Čas je obzvlášť napätý. Polovičatosť a polovičné opatrenia nevydajú nič. Treba sa pevne a navždy utvrdiť vo Mne. Samozrejme, nové úsilia utvrdiť sa v nasledovaní a v Obraze vyvolajú nové besnenie sluhov temnoty, ale Hovorím o spasení, keď už nič iné nepomôže. Pomôžem, Pomôžem, ale dajte i vy možnosť Pomôcť vám bez prekážok, presne a s plným srdcom nasledujúc Môj Príkaz.

Úryvok z knihy Hranice Agni Jógy 1965, hl. 57
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *