Prišli sme – splatiť veľký dlh

Urusvati vie, že láska k ľudstvu nevylučuje lásku k vlasti … Človek sa nerodí v určitej krajine a nepatrí k určitému národu bezdôvodne. Karmické podmienky nasmerujú človeka vždy na určité miesto. Pred vtelením sa človek dozvie dôvody svojho predurčenia a súhlasí s nimi. Každá inkarnácia prebieha dobrovoľne … Poznajúc toto všetko, možno pochopiť priľnavosť človeka k jeho vlasti. Pri jeho službe ľudstvu, nepochybne, jeho väčšia súčasť bude patriť vlasti … Možno rozpoznávať nedokonalosť vecí doma, no upriamenie k vlasti sa nezmenší. Karma privedie človeka nielen k určitému miestu, ale aj ku konkrétnej úlohe – poslúžiť určitému národu… V skutočnosti, ten lepšie poslúži ľudstvu, kto to urobí v mene svojej vlasti. V svároch sa stráca ľudská dôstojnosť. Pod prízrakom všeobecného pochopenia – ľudia strácajú porozumenie všetkého. Takže je nutné sa obrátiť k základom, ku skutočne vedeckým základom. Znalosť zákonov karmy naučí rozlišovať, aký je ÚČEL človeka … Krídla ho môžu nosiť po celom svete. Bude milovať celé ľudstvo, pričom však bude vedieť, že slúži domovine. V Náuke Života by mal byť jasne uvedený Účel človeka. Na ceste je veľa prekážok a ťažkostí … Nech sa človeku dostane pripomenutia, kde treba uplatniť svoje najlepšie sily.

Mysliteľ sa vždy snažil rozvíjať skutočné chápanie vlasti. Hovoril: „Občania, slúžte vlasti a vedzte, že ste sem prišli, aby ste splatili veľký dlh.“

Úryvok z knihy: Nadpozemské, 565.
N.K.Rerich – Hviezda hrdinu (Звезда Героя, 1936)
1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *