Den Bílého Lotosu

8. květen je dnem Bílého Lotosu. Pamětní den E.P. Blavatské (12.srpna 1831 – 8.května 1891), ruské duchovní učitelky, zakladatelky Teozofického hnutí, veřejné osobnosti, autora základních děl „Tajná Doktrína“, „Odhalená Isis“.

LOTOS

Příspěvek je věnován E.P. Blavatské.

Každý, kdo přináší Světlo, je nepřítelem tmy. Světlo ničí tmu a proto temnota spěchá zničit nepřítele, aby nebyla zahubena sama. Každý, kdo přináší Světlo, na sebe přitahuje hordy nepřátel. Skrývají se pod všemožnými tvářemi, zakrývají se náboženstvím, vědou, dobročinností, morálkou a mnoha dalšími maskami, pod kterými se skrývá jedna soucnost – tma. Pokud nositele Světla podle dobových osobitostí nelze ukřižovat, ukamenovat nebo upálit na hranici, pak se používají rafinovanější metody, které nejsou zakázány zákonem. V arzenálu tmy je pomluva, podvod, překrucování přinesené pravdy, zrada, zamlčování – jedním slovem vše, co může ublížit ne méně než mučení a způsobit škodu o nic menší. Fyzické mučednictví trvá dny, hodiny nebo dokonce minuty; mučednictví v duchu – trvá po celý vědomý život nositele Světla. A největší muka nepocházejí z osobních útoků, ale z překrucování předávaného Učení.

Říci lidem pravdu vyžaduje naprosto výjimečnou odvahu. Přinášet zprávy Shora vyžaduje výjimečné sebeobětování. Někdy přijde uznání, někdy lidé pochopí, ocení a povznesou se. Ale životní cesta velkého mučednictví zůstane v záznamech vesmíru jako hrdinství trnové koruny na jedné straně a nesmytelná ostuda na straně druhé.

Přinesla Světlo. Ohnivo odhalila všechna vrstvení lží nahromaděných na původních zdrojích Učení Pravdy. Bojovala proti nevědomosti vědy, proti pověrám a škodlivým zblouděním.

Dala světu knihy plné skrytého poznání, jejichž drobky byly dříve k dispozici jen jednotlivcům. Hrdinsky získávala a nezištně rozdávala drahocenné poznání. Za to všechno ji uháněli, hanobili a pronásledovali. Ale Světlo, které přinesla, uhasit nedokázali.

Víme, že semínka jí zasazená nezahynula, došlo k pozvednutí vědomí, byly položeny nové stupně a po nich stoupají a přinesené Světlo využívají ti, kteří ho dokázali přijímat a pojmout.

Její zásluha a pomoc lidstvu je velká. Její hrdinský život je vzorem pro ty, kdo chtějí pomoci evoluci. Nebála se a nemyslela na sebe. Ze všeho nejvíc milovala roli, která jí byla svěřena. Bojovala směle a odvážně, přijímaje rány ve jménu velkého Světla. Všechno hrdinské bude v novém věku oceněno náležitým způsobem. A zaujme své právoplatné místo v nádherné budoucnosti, pro kterou tak mnoho pracovala.

Zápisy od B.N. Abramova z knihy „Upřímené srdce“. 53.


„Když zemřu a už mě nebude, lidé možná vzdají hold mému nezištnému úsilí. Složila jsem přísahu, že budu pomáhat lidem na cestě k Pravdě, než budu žít a svou přísahu dodržím. Ať mě haní a urážejí.

Přijde den, kdy se příští generace naučí rozumět mi lépe. Pro mě nemá hodnotu nic, kromě mé povinnosti vůči Učitelům a Dílu Teozofie. Jim patří do poslední kapky všechna má krev, jim bude oddán poslední tlukot mého srdce“.

E.P. Blavatská. Listy přátelům a spolupracovníkům.


…E.P. Blavatská byla mimořádně mocný a vznešený duch … a stala se obětí nevědomosti lidí kolem sebe. Horliví ji usmrtili svou nedůvěrou a pronásledováním a zabránili jí dokončit misi. Nemohla napsat Třetí Svazek, který by usnadnil cestu dalším nositelům Poznání.

Měla světu povídat o Zápasu Sil Světla se Síly Tmy, o již přicházejícím Armagedonu a také osvětlit činnost Knížete tohoto světa. Totiž, mohla o něm psát, protože ji s ním nespojovala žádná osobní karma a on jí nemohl přímo ublížit. Tento Svazek se nezrealizoval, ale tehdy byl tak potřebný.

E.I. Rerichová – V.L. Dudko. Dopis. 21.11.1953.


„… Dole podepsaný doporučuje, aby se všechny Sekce a Pobočky na celém světě každoročně v den výročí setkávaly a jednoduchým, nesektářským, ale zároveň důstojným způsobem se vyhýbaly otrockému chválení a prázdným komplimentům a vyjádřily společný cit lásky a úcty k té, která nám přinesla mapu Cesty vzestupu, vedoucí k výšinám POZNÁNÍ „…

G.S. Olcott, prezident Teosofické Společnosti. 1892

(G.S. Olcott. Z textu Výkonného Nařízení T.O., Adyar 17. dubna 1892)

0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *