Vztah mezi rozvojem ducha a těla

V budoucích dosaženích je obzvláště potřeba věnovat pozornost vztahu mezi rozvojem ducha a stavem těla. Pro tělo je obtížné dohánět ducha; je-li duch pozvednut do výšky, dochází k přívalům smutku. Další, neméně významnou okolností je to, abyste se co nejvíce zdrželi vyslovování osobních jmen. Lidé, kteří se na dálku obracejí na jednu osobu, jí přičiňují břemeno, je-li její duch dostatečně citlivý. Všimli jste si, jak jogíni často mění místa a vyhýbají se vyslovování jmen. Je to důsledek poznání, jaký účinek způsobují jména v prostranství, jsou-li odesílány s určitou znalostí Učení. Nasměrovat vůli k živým bytostem je třeba pouze v naléhavých případech. Je třeba také pochopit, že rozvoj ducha se odráží na těle, zatěžování ducha způsobuje reakci těla. Je nutné chránit ty, co vzestupují duchem, ale lidé toto nejméně berou v úvahu. Jsou připraveni zatížit je nejmalichernějšími touhami, neuznávajíce, že jim působí újmu lehkomyslností.

Agni Jóga, hl.383

N.K.Rerich – Viasa Kund* (Виаса Кунд, 1932)
  • V pozadí jsou patrné slavné hory těchto oblastí Himálaje, nazývané hory „M“. Toto místo se nachází na starodávné cestě z Indie ke Kailásu a Tibetu a je známé jako sídlo mnoha Riši …
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *