Veškerý význam je přenesen do srdce

Lze chápat, jak moc byla ve starověku potřebná rituální stránka Jógy, ale nyní je třeba postupovat po cestě přímé komunikace s Vyšším Světem. Jóga Ohně vede touto nejkratší cestou bez opuštění života. Toto je podstata odlišnosti nového chápání světového sblížení. Před sebou máme příklad unikátního stupně, takzvané samádhi bez vzdálení se ze života. Dá se pochopit, že projev Matky Agni Jógy není snadno dosažitelný v podmínkách Velké Bitvy. Hodnota takového projevu spočívá v tom, že běžná pravidla koncentrace jsou zcela překročena. Vlastně, veškerý význam je přenesen do srdce, jinými slovy, je v něm shromážděn význam celého sblížení světů. K tomu je třeba zmínit, že srdce toto naplnění překrásně snáší. Samozřejmě, pociťování nadcházejících časů nepochází ze Samádhi. Už jsem mnohokrát radil nezbytnou bdělost v duchu i ve hmotě. Prosím, ochraňujte své srdce před vnějšími a vnitřními poškozeními. Je třeba přijmout absolutně výjimečná opatření, aby byla odražena všechna napadení. Je třeba pochopit, že včerejšek je úplně jiný než zítřek, tak neslýchaný je vír. Je čas nebývalých mračen a je třeba se s nimi setkat s veselostí.

Srdce, hl.206

N.K.Rerich – Kniha života (Книга жизни, 1930)
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *