Jen velkodušnost může spasit

„… Naši drazí, posílám vám jediné volání mého srdce – projevte velkodušnost, projevte vlídnost vždy a všude! Nedovolte černému ohni podráždění, aby pohlcoval veškerý vzácný fosfor substance nervů, jinými slovy, psychickou energii. Jestliže k tomu, abychom vyloučili z těla jed imperilu(1), který vznikl ačkoli při jediném vzplanutí podráždění, je mnohdy nutné zůstat tři měsíce v podmínkách čisté prány, při současném úplném klidu a blahém stavu; kolik měsíců bude potom trvat, než se nashromáždí ztracené zásoby fosforu? Jaký druh přímého poznání se může projevit při absenci rezervy psychické energie? Ve všech Učeních, první podmínkou pokroku na cestě je odolání podráždění a hněvu, protože při přítomnosti těchto vlastností nejsou možné žádné duchovní dosažení. Nepodlehněme sebeklamu, že samotná oddanost práci nám zajistí postup na cestě. Ne, toto nám dává jen částečnou preferenci, ale této přednosti můžeme využít pouze použitím Učení v životě. Lidé si neuvědomují, že jsou mocnou laboratoří, která každou myšlenkou, každým činem vytváří hubící nebo spásonosné struktury nejen pro sebe ale i pro všechno kolem. Není přeháněním, že podrážděný člověk se projevuje jako by byl přeplněný nejničivějšími plyny. Zejména nyní vás prosíme, abyste dávali pozor na jakékoli netaktní výstupy, jakékoli podráždění, protože pokud kolem sebe vytvoříte odpuzující, znečištěnou atmosféru, obrovské dědictví vás může minout. Dávejte pozor, abyste nepřekročili meze, už jsou blízko! Jen velkodušnost vás může spasit!“

E.I. Rerichová. Listy v 9 svazcích, svazek 1., dopis 167.

N.K.Rerich – Pouť na Kailas (Путь на Кайлас, 1932)

(1)Imperil je název jedu podráždění, který přivolává nebezpečí. Jed je plně identifikovatelný, ukládá se na stěnách nervových kanálků a tímto způsobem se šíří po celém těle.
Pokud by se moderní věda pokusila nestranně prozkoumat nervové kanály, berouce v úvahu astrální proudy, narazila by při přechodu nervovými kanály na zvláštní rozklad astrální substance – to bude reakce imperila. Jen odpočinek může pomoci nervové soustavě vyrovnat se s nebezpečným nepřítelem, který může způsobit různá podráždění a bolestivé kontrakce těla.
Ten, kdo trpí imperilem, musí opakovat: „Jaké je všechno překrásné!“ A bude mít pravdu, neboť evoluce postupuje zákonně, jinými slovy, krásně. Čím vyšší je nervový systém, tím bolestivější je usazování imperilu.Ten samý jed, s jednou přídavnou složkou, může napomáhat rozkladu hmoty.

Agni Jóga, hl.15

0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *