Rozlišujte starý svět od nového

Hlavně, nerozdělujte svět na severní a jižní, ani na západní a východní, ale všude rozlišujte starý svět od nového. Starý svět se tísní ve všech koutech planety a nový svět se rodí všude mimo hranic a podmínek. Starý a nový svět se liší ve vědomí, ale ne ve vnějších znacích. Na věku a podmínkách nezáleží. Rudé vlajky často zvedají ruce starého světa plné předsudků. V osamělosti se často bije srdce plné záblesků Nového Světa. Bez jakékoli shovívavosti se před našima očima svět rozděluje. Neobratně, ale plné odvahy roste nové vědomí. Navzdory zkušenostem, stará mysl zaniká. Neexistují žádné síly, které by dokázaly zadržet oceán nového světa. Je nám líto zbytečného plýtvání energie dožívajícím vědomím. A usmíváme se nad odvážností těch, kteří si uvědomují své právo šířit nové duchovní dosažení. Každá chyba udělaná pro Nový Svět se změní na kvítek odvahy. Každý trik balzamování starého světa zůstane ostrovem hrůzy. Starý svět odmítl Matku Světa, nový začíná cítit Její překrásný závoj.

Agni Jóga, hl.55

N.K.Rerich -Největší i Nejsvětější Tanglha* (Величайшая и святейшая Тангла, 1929)

*Tanghla – Nyenchen Tanglha, jedno z nejznámějších a nejposvátnějších pohoří Tibetu, se stejnojmenným nejvyšším vrchem, 7,162 vysokým, přibližně 100km severozápadně od Lhasy.

0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *