Ohnivý Svět

Ohnivý Svět je jedním z nejvyšších stupňů sfér světů v evolučním řetězci naší planety. (Listy Eleny Rerichové I., s. 428)

Je chybou si myslet, že Ohnivý Svět je pouhým odrazem pozemského světa. Protože zatímco vrstvy Jemnohmotného Světa představují odrazy pozemských vrstev, v Ohnivém Světě existují vrstvy, které zachovávají pozemské sféry v jejich evolučním růstu. V těchto vrstvách jsou vyznačeny všechny proudy a možnosti evoluce. Nejsou jen Pokladnicí záznamů o prostoru, ale jsou i Kosmickou laboratoří. Takové vrstvy obsazují ty nejjemnější sféry. Vzestup člověka závisí na jeho přitažlivosti k těmto sférám. (Ohnivý Svět III., čl.319)

Jiskry a jiné manifestace světla produkují velkou část pojivové tkáně s Jemnohmotným Světem. Je-li ohnivé napětí silné, lze si všimnout i jiskry, které vycházejí z úst a očí. Lze si položit otázku, zda se jedná o elektrický jev. V odpovědi je třeba říci, že jsou to spíše fochatické* projevy, které souvisejí s energií Ohnivého Světa. Tedy ti, kteří nemají oči a uši zanesené nevědomostí, mohou pozorovat mnoho nejen z Jemnohmotného, ale i Ohnivého Světa. Člověk si nesmí v sebepodceňování myslet, že pro nás na Zemi je Ohnivý Svět nepřístupný. Závěti říkají, že některé osobnosti se bez osobitého učení najednou a přímo přiblížily k nejohnivějším Vrcholem. Každé náboženství zmiňuje taková tvrzení. (Ohnivý Svět I., čl. 420)

Může lidský jazyk vyjádřit to, co přesahuje pozemské vyjádření? Přesto by lidé měli přemýšlet o Ohnivém Světě. Měli by si Ho představovat jako nejvitálnější Svět a Svět nejoprávněnější k vedení; jinak se ve zmatených představách nebudou moci k Němu přiblížit jako k souzěnému. Úcta k Jedinému Světlu je stejně přirozená jako myšlenka o Jediném Otci. Lidé jsou stejní ve svém ohnivém zrnu, avšak fyzický atavismus je staví do různých vzdáleností od Pravdy. Ale výše ohne stojí nad všemi děleními. Přečtěte si o nejrůznějších vizích Ohnivých Bytostí ve všech zemích světa a naleznete v nich stejné znaky a výsledky. Vskutku, všechny rozdíly mezi národy se rozpadají před Vyšším Světem. Lidé rovněž naslouchají dechu Vyššího Světa. Rovněž se chvějí srdcem i tělem. Rozumí Hlasu Posla Světla. S obtížemi se vracejí do obyčejného pozemského stavu. Takové projevy a extáze ducha při kontaktu s Vyšší Bytostí jsou nezapomenutelné pro všechny stejně. Nesmíme zapomínat, že nejrozmanitější národy vnímaly Vyšší Bytosti ve stejných obrazech. Neznamená to znak Jednoty Světla a Hierarchie Dobra?
Takto je třeba přijímat Ohnivý Svět srdcem i myslí. Je třeba vnímat, že odtud vycházejí projevy všech vnuknutí. Stateční tvůrci a pracovníci mohou dosvědčit, že odtud přicházejí nejlepší řešení. Stejně jako silné dynamo, i Ohnivý Svět vydává liják nejlepších receptur. Měly by se nejen používat, ale i o nich svědčit nejlepšími slovy. Takto se můžeme ohněmi srdce spojit s Nejvyšším Světlem. A nebude to domýšlivost, protože Světlo nezná žádné překážky. (Ohnivý Svět I., čl.604)

Ohnivý Svět je především v nás samých – už jen rozpoznat jeho obydlí! Tak v okamžiku pochybností, zda je možné společenství s Ohnivým Světem, je třeba pamatovat na jeho přítomnost ve všem. (Ohnivý Svět I., čl. 354)

Ohnivý Svět má své vyjádření pod jménem psychická energie. (Ohnivý Svět III., čl.440)

*Fochat – nejjemnější ohnivá energie.

N.K.Rerich – Lumen Coeli (Světlo Nebeské), (Свет Небесный, 1931)
1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *