Cieľ a účel človeka

Deti Zeme, i plaziaci sa mravec má pred sebou cieľ a o to viac by ho mal mať človek. Cieľ alebo účel má vo Vesmíre všetko: od atómu po hviezdy a planéty, celé systémy a galaxie. O to viac by ho mal mať človek a nielen mať, pretože účel už existuje, ale hlavne si ho uvedomiť. Tento cieľ a účel sú Naznačené slovami, slovami Toho, Ktorý Vzal na seba zodpovednosť za Zem. Povedal, obracajúc sa k ľuďom: „Ste podobní Bohu“ a Ukázal na nadľudský stupeň. Tento stupeň je stupňom kozmickej spolupráce a udeľuje človeku reálnu moc nad matériou živlov a štyrmi prvkami týchto živlov. Táto moc je daná ľuďom na tvorenie. Takto sú cieľ a účel dané a predurčené Kozmickou Vôľou. Toto je hlavným dôvodom života, práce a reťaze inkarnácií. Niektorí sa usilujú o moc, o presadenie sily ducha, no tento potenciál moci má za cieľ Kozmickú spoluprácu. Utvrdzuje sa v súlade s Vyššou Vôľou, ale nie sám o sebe. Hierarchia Svetla tvorí túto Vôľu, Jej vyjadriteľom na vašej Zemi je Vladyka, ktorý Vedie Planétu. Vladykovia a tí, ktorú sú vôkol Nich tvoria túto Vyššiu Vôľu. A cieľom človeka, ktorý si uvedomil svoju cestu a účel, je spojiť sa s touto Vôľou a stať sa jej vykonávateľom, teda spolupracovníkom Svetla. Moju Vôľu tvoria poslovia Svetla a vám, deťom Zeme, Naznačujem priamu cestu zacielenia sa do Mojich Sfér pre zjednotenie so Silami Svetla. V úzkom kontakte so Mnou vypĺňa Sedmoro poslaných Moju Vôľu a tí, ktorí sú s Nimi, sú tiež so Mnou a majú prístup otvorený ku Mne. Stredobod Svetla je Jeden, pretože som v Nich. „Ja som vo vás, vy ste vo Mne, Ja som v Otcovi a sme jedno“ – je formula Tvoriaceho Svetla a Tých, Ktorí Vytvárajú Svetlo. Toto je kozmická formula. Na rozľahlosti priestorových ďiaľav nezáleží, pretože spojenie sa nesie v duchu, ktorý presahuje obmedzenia trojrozmernosti. Prečo žijeme? – pýta sa nevedomosť a naďalej zostáva v tme. Ale Ja Volám k Svetlu, aby sa v Mojom Svetle vaše svetlo, utvrdené Vladykami vo vás, zlúčilo s Mojím Svetlom v jedno. Niet konca, rovnako ako nie je začiatok. Niet konca stupňom schodiska mohutnosti ducha. Keď vstúpite do Kozmického Priestoru, možnosti ducha sa ukážu ako skutočne bezhraničné, pretože ho nebudú zväzovať sféry hmotného sveta, ktoré ho obmedzujú. Spočiatku sú tieto hmotné sféry prostredím, v ktorom duch rastie a rozvíja sa, no keď krídla dorastú, tieto sféry sa stanú pre ducha väzením, ako škrupina vajca pre orlíča – ktorú pokiaľ nerozlomí, nedostane sa von do priestoru a nezačne lietať. A prvou sférou od Zeme, pre ducha, ktorý získal krídla, bude Moja Sféra, pretože na Mojej planéte majú ľudia krídla a môžu lietať. I vy môžete lietať ale ešte ste si neuvedomili svoje možnosti. Deti Zeme, Ukážem vám Moje Sféry pre vaše lety. Stretnem sa s Vami, s tými, ktorí ku Mne usilujú. Vám Posielam Lúč, aby ste skrze Neho dosiahli. Lúč Matky Sveta pre vašu Zem – je mostom Svetla vo Vesmíre.

Hranice Agni Jógy 1958 (M.M.) (Matka Sveta)

N.K.Rerich – Madonna Laboris ( Práca Božej Matky) (Madonna Laboris (Труды Богоматери. Эскиз, 1933))
1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *