Oddanosť a láska sa vyjadrujú v konaní

Oddanosť a láska sa vyjadrujú v činnosti. Ak jej niet, potom sú tieto vlastnosti zdanlivé. O zdanlivých vlastnostiach je príhodné hovoriť, pretože často nahrádzajú skutočné. Veď je to taktiež druh klamu, keď sa človek teší a uspokojuje v seba-utvrdzovaní toho, čo nemá. „Celé skupiny seba-oklamaných“ premýšľajú o prejavení v Jemnom Svete, sediac na domnelých Olympoch a považujúc sa za hodných Vyšších Síl. Prebývajú však v nevysokých úrovniach a ich oči sú zatvorené pred skutočnosťou. Je veľmi ľahké preveriť sa na zdanlivosť svojich kvalít. Treba si len vážne uvedomiť, nakoľko sú slová a krásne myšlienky vyjadrené v činnostiach a jednaniach každého dňa. Ak sú zámery dobré a vysoké no myšlienky sú nečisté a úsilia sú nízke, potom je to jasný znak toho, že oddanosť a láska sú imaginárne vlastnosti, nie skutočné. Hovorím o láske a oddanosti tých, ktorí sú činní, to znamená tých, ktorí sa vyjadrujú skutkami, pohnútkami, pocitmi a myšlienkami, zodpovedajúcimi ich úprimnosti a sile. Je dosť nepodložených snov, ktoré neboli potvrdené životom. Ak si myslíte, že milujete, ctíte a ste verní až do konca, dokážte to skutkami. To znamená v praxi.

Úryvok z knihy Hranice Agni Jógy 1966, hl. 475 (14. august )

N.K.Rerich – Kvapky života (Капли жизни, 1924)
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *