O stránce – aktualizace pro čtenáře

Děkujeme, že jste navštívili tuto stránku. Aktuálně migrujeme a překládáme stránku ze slovenského originálu (www.agnijoga.sk) do českého jazyka. Na překladu intenzivně pracujeme. Děkujeme za trpělivost.

Pokud najdete na stránce jakoukoli chybu, prosím kontaktujte nás na emailové adrese:
Za případnou pomoc vám srdečně děkujeme
Admin stránky


Agni jóga (Živá etika)

je filosofické a morálně-etické Učení, syntéza všech jóg, dána lidstvu pro orientaci v současné složité době, která se někdy nazývá i dobou oddělení „Světla a Tmy“ nebo dobou Apokalypsy. Živá Etika představuje syntézu nejlepších duchovních dosažení a zkušeností starověkého Východu a vědeckého empirického poznání Západu. Živou Etiku, jako filozofii kosmické reálnosti, která osvětluje a ovlivňuje všechny aspekty života – od kosmologických otázek až po každodenní život běžného člověka právě v souvislosti se změnami, kterými prochází náš svět – přinesli v první polovině 20. století manželé Rerichovi ve spolupráci s himálajskými Mahámi (Učiteli): Elena Ivanovna Rerichová a Nikolaj Konstantinovič Rerich. První zápis učení Živé Etiky byl pořízen v Londýně 24. března 1920. Tento den – 24. března – se každoročně připomíná následovníky Živé Etiky jako „Den Učitele“.

Žijeme ve výjimečné době. Jako úvod do stránky o Živé Etice stojí za přečtení následující úryvek:


… Je zde jeden velmi důležitý moment, který souvisí s ponaučením, které získáváme nebo nezískáváme z naší minulosti, či z procesu historie. Z evoluce, předpokládejme, se dosud neumíme učit – je pro nás příliš všeobecná a široká. Ale z historického procesu, na kterém je založena naše evoluce, to dokážeme. Dnes probíhá velmi zajímavý jev, který je vám všem znám. Dnes mnozí říkají, že historie, kterou jsme prošli, není naší historií, není to naše historie a nechceme o ní nic vědět. Pokud toto mnozí říkají, znamená to, že zakrývají cestu k porozumění a učení se z minulosti. A my se nyní nacházíme v momentě, kdy jsme povinni se z této lekce poučit. Dnes ti, kdo takto říkají, jsou ti, kteří nám brání v cestě do budoucnosti. V zemích jsou takové síly. Posloucháte v rozhlase, vidíte v televizi a čtete v novinách materiály tvz. moudrých novinářů, chytrých vědců, kteří vše škrtají. Ani ve složité historii, ani v nedávné minulosti nelze vše jednoznačně popřít. Pokud k tomu budeme takto přistupovat, uděláme historii jednoduše plochou, lineární nebo jednorozměrnou – ale my jsme stále lidmi třetí dimenze. Tato objemnost se dosud nenachází našem přístupu k minulosti. Pokud se tento přístup stane trojrozměrný – a nakonec už jsme schopni nastolovat takovou otázku – pak můžeme chápat naši minulost a získávat z ní ponaučení.
Co se tedy s námi děje? Faktem je, že nyní se spolu nacházíme v nejzlomovějším bodě, o kterém svého času psal Nikolaj Konstantinovič Rerich, odvolávajíc se na první tisíciletí před naším letopočtem. Jak řekl básník:

„Blahoslavený ten, kdo navštívil tento svět
v jeho osudových chvílích!
Pozvali ho Vše-Blazí
Jako společníka na hostinu.“

Myslím si, že máme štěstí, ale stále musíme porozumět tomu, jaká zodpovědnost byla na nás uložena, protože je to zodpovědnost obrovská: i historie, i evoluce i naše lidské svědomí a náš lidský duch. Měli bychom vědět o těch silách, které nám zakrývají cestu do budoucnosti. Jsou to mnohočíselné síly, protože v těchto průlomových chvílích začíná mocný boj mezi silami Tmy a Světla. To je ten boj, který v konečném zúčtování dodává planetě a lidstvu množství energie, které je zapotřebí pro přechod na nový evoluční závit. Na závěr bych vám ráda přečetla citát, jeden z dopisů Eleny Ivanovny Rerichové, kde píše: „Nastal čas, kdy se planeta blíží ke kruhu završení a vítězství přinese pouze nejintenzivnější napětí potenciálu. Kruh završení probouzí všechny energie. Toto se týká kruhu, který dokončujeme na prahu nového. Protože poslední bitvy se zúčastní všechny síly Světla a Tmy, od nejvyšších až po nejnižší.”
My jsme toho svědky. Myslím si, že naše budoucnost je světlá v plném slova smyslu. A jako vždy, po temné periodě v minulosti, iv evoluci, přichází světla. Kdy se tak však stane, je obtížné říci. Budeme však věřit…

Ľudmila V. Šapošniková, Ředitelka Muzea N.K.Rericha v Moskvě.


Knihy Živé Etiky vznikly z vybraných besed a rozhovorů himálajského Mahátmy M. s Elenou Ivanovnou Rerichovou. Elena I. Rerichová všechny rozhovory zapisovala do svých deníků-rukopisů. Na základě těchto zápisů vyšlo 14 knih Živé Etiky:

 1. Listy ze zahrady Mória, 1. část („Výzva“) 1924 (Листы Сада Мории I)
 2. Listy ze zahrady Mória, 2. část („Osvícení“) 1925 (Листы Сада Мории II)
 3. Občina 1926 (Община)
 4. Agni jóga 1929 (Агни-Йога)
 5. Nekonečno, 1. část 1930 (Беспредельность I)
 6. Nekonečno, 2. část 1930 (Беспредельность II)
 7. Hierarchie 1931 (Иерархия)
 8. Srdce 1932 (Сердце)
 9. Ohnivý svět, 1. časť 1933 (Мир Огненный I.)
 10. Ohnivý svět, 2. časť 1934 (Мир Огненный II)
 11. Ohnivý svět, 3. časť 1935 (Мир Огненный III)
 12. Aum (Óm) 1936 (Аум)
 13. Bratrstvo 1937 (Братство)
 14. Nadpozemské (Bratrstvo, 2. část) 1938 (Надземное)

Vedle hlavních děl Živé Etiky byly vydány další knihy:

 1. Kryptogramy Východu 1929 (Криптограммы Востока)
 2. Deníky E.Rerichové I. (Письма Елены Рерих I)
 3. Deníky E.Rerichové II. (Письма Елены Рерих II)
 4. Základy budhizmu (Основы буддизма)
 5. Ohnivá Zkušenost 1924
 6. Ponaučení Vůdce 1933

Formáty ke stažení pro čtečku ( v různých jazycích )


Jmenuji se Andrej „Andriusha“ P. Ze všech filozoficko-duchovních učení a směrů je mi nejbližší právě Agni Jóga. Díky práci jsem měl možnost navštívit muzea N.K.Rericha v New Yorku a v Moskvě, do kterého jsem se vrátil ještě několikrát. Živá Etika pro mě představuje Krásu, Kulturu a Etiku, představuje pro mě „živý“ pramen neustálého dotyku s „Domovem“, zde na fyzické Zemi, pokud pod slovem „domů“ chápeme spojení vědomí a lidského srdce s reálným Kosmem, s Evolucí, s Budoucností – neustále přítomnou v našem běžném lidském životě, avšak zatím z velké části nerozpoznanou a neviditelnou. Už déle pro radost překládám texty Živé Etiky a tento blog je toho přirozeným vyústěním a snahou o sdílení textů Živé Etiky přátelům a veřejnosti.

Na tomto blogu uveřejňujeme překlady článků a úryvky z knih Živé Etiky.

Autora stránky můžete kontaktovat na emailové adrese: premeny.mail@gmail.com


Více o Živé Etice i v článcích:

N.K.Rerich – Sofie Přemoudrost (София-Премудрость, 1932)

0