Proces poznávání člověka

Proces poznávání člověka je těžký nejen proto, že je trpký, ale i proto, že při seznamování se s podstatou lidské přirozenosti je třeba se naučit neodsuzovat. Každý Velký Učitel, který přišel na svět, se setkával s nedokonalostmi lidí, ale znaje je a kvůli nim bolestně strádaje, nikdy nikoho neodsuzoval. Podle tohoto příkladu se učme poznávat člověka, aniž bychom ho soudili. Bude třeba uvidět mnoho trpkosti, pocházející z krutosti, bezcitnosti a všech ostatních vlastností lidské přirozenosti v životě a zakusit jejich vliv na sebe. Přesto byste neměli dopustit odsouzení. Vědět, porozumět a dokonce i argumentovat neznamená odsoudit. Sedm, Stojící na Stráži planety a jejích národů, Nesou ve Svém Srdci velkou lásku k lidem. Láska a odsouzení jsou neslučitelné. Proto i přes pobouření a rozhořčení nad nevědomostí a krutostí dvojnožců, Oni vůbec neodsuzují. Pouze láska a soucit mohou vytěsnit ze srdce touhu soudit. Odsouzení je nahrazeno poznáním a láskou k nevědomým a nepřesvětleným lidem. Pouze ve vztahu k vědomým služebníkům tmy a hierarchii zla je toto neaplikovatelné, protože oni jsou již odsouzeni kosmickou spravedlností.

Hranice Agni Jógy

N.K.Rerich – Ohně vítězství ( Strážní ohně na věžích Gobi) (Огни победы (Дозорные огни на гобийских башнях), 1940)
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *