Žijeme v době obrovského významu

Nárůst intenzity vln Kosmického Ohně bude rychle pokračovat. Kdo to ustojí? Všechno slabé shoří. Síla paprsků Vladyky tisíckrát vzroste a pokryje celou Zemi od okraje po okraj. A Jeho Tvář v těchto Paprscích bude odhalena mnohým. Matka Světa zaplaví planetu Svými Paprsky a spojí je s Paprsky Vladyky M. Připravte se na zanechání pozemských záležitostí. Duchovní zbroj bojovníků Světla se promění a zazáří mocí Paprsků a Ohňů, které vycházejí od Matky Světa a Vladyky M. Utvrdí se jejich moc. Srdcem lze přijmout Světlo-Oheň. Buďte připraveni. Stanoven je moment a je bleskurychlý svojí rychlostí. Upozorňujeme vás, abyste neztratili rovnováhu. Bude zmatek. Moji budou podobní Sloupům nebo Věžím Světla a budou útočištěm zástupů. Kdo pomůže neklidným davům a objasní jim kosmickou povahu okamžiku? Spěchají za spásou k těm, kteří podobní útesům Světla, budou stát uprostřed zpěněných vln (a příboje) kosmických vln, tyčící se nad všeobecným zmatkem davů. Mé útesy, věže ducha, sloupy Světla přijmou moc upřených paprsků, stanouce jakoby rozdělovači prostorového napětí ohnivých vln, přijímaje jejich první příboj nebo nápor. Těžký čas, hrozný čas, velkolepý čas, nádherný čas, zářivý čas pro vidící a ty, kteří očekávají Příchod. A štěstí a radost pro mé blízké. Přikazuji jim, aby zůstali v napětí plné připravenosti. Chvíle je vše-planetární, má mimořádný význam. Lze se obrátit k davům pro uklidnění zmatení a objasnění. Kdo druhý se toho může zhostit? První podmínkou je naprostá rovnováha a klid v duchu. I my jsme připraveni v Pevnosti a naše rovnováha je neochvějná. Jsme připraveni na všechny plány. Velké je Očekávání v připravenosti napětí ducha. Čas soudu i rozhodnutí. Avšak soudit – bude každý sebe a sám bude tím, kdo vynese soud i proslov obhajoby. Přijme Mě nebo odmítne – tak rozhodne o svém údělu. Tma ve Mně nic nemá, a proto nebude mít s čím přijít. Ale ti, kteří ve Mně mají, podejdou. Pomozte jim přiblížit se ke Mně, ačkoli by měly v sobě jen jiskry. Váš Ochránce, Přítel a Otec, se Promění a Stane se Vladykou M., ale Zůstane vám stejně blízkým a dostupným, jako Byl (jako předtím), protože Zná vaši lásku a oddanost a vaši připravenost pomoci. Naznačuji, abyste se spojili kolem vlajky Vladyky M.

Hranice Agni Jógy 1962, hl.093

Svjatosav N. Rerich – Hrdinství (Dosažení „Sadhu*“) (Подвиг (Достижение садху), 1938)

*Sadhu (wiki) – (sādhu (muž), sādhvī nebo sādhvīne (žena)), hláskované saadhu, je náboženský asketik, jogín nebo jakákoli svatá osoba v hinduismu a džinismu, která se zřekla světského života.

Doslova to znamená ten, kdo praktikuje ″sádhanu″ nebo upřeně sleduje cestu duchovní disciplíny. Sādhu se výhradně věnuje meditaci a kontemplaci, aby dosáhl mokṣa (osvobození od koloběhu smrti a znovuzrození). Sādhu často nosí jednoduché oblečení, jako například šafránové oblečení v hinduismu, bílé nebo nic v džinismu, které symbolizuje jejich sannyāsa (vzdání se světského majetku).

0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *