Kozmické Energie Ohňa

Utvrdzujeme prejavenie Síl, ktoré dnes vstupujú do života. A Potvrdzujeme, že tieto Sily budú slúžiť človeku, ktorý Ich príjme. Tieto Sily alebo Kozmické Energie Ohňa sa náhlia na vašu Zem, aby odsunuli staré, prežité, odchádzajúce. Možno si všimnúť, ako život opúšťa počiatky, ktoré nesúznia s vlnami nových energií a ako pulzuje a napĺňa sa ohňom tam, kde je ľudská činnosť s nimi v súlade. Ak by sa tieto energie vlievali do starých foriem života v predchádzajúcich podmienkach, nastalo by horlivé besnenie tmy a zosilnenie toho, čo nemá miesto v postupujúcom behu evolúcie. Možno si predstaviť, do akej absurdnosti by poklesli tieto staré, prežité, nezákonne a opačne k evolúcii zvýraznené formy života. Z toho vyplýva nevyhnutnosť odsunutia a nahradenia starého novým. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa starý svet snaží vtesnať do svojich foriem nové energie života, nepodarí sa nič okrem mrzkosti, pretože staré formy sú samy o sebe zdegradované svojou zaostalosťou od vekov. Nezmysly a krajnosti, ktoré pozorujeme v starom svete, sú dôsledkom neprijímania nových foriem: spolupráce, kooperácie, slobody žien. Tam, kde sú odmietnuté, nečakajte pokrok. A ríše sveta, sveta odmietajúceho mier, budú rozložené. Neprijímajúc nové, upadnú do ničotnosti a opustia históriu života. Buď prijať nové, alebo zahynúť pre úplný nesúlad a nevhodnosť k novým požiadavkám epochy. Pozerajte tam, kde sa v nových podmienkach života kuje nové vedomie. Tam je Naša Ruka a Naše Lúče, tam je úspech a víťazstvo.

Úryvok z knihy Hranice Agni Jógy 1958, hl.212

N.K.Rerich – Biely Kameň (Белый Камень, 1933)
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *