Rychle postupující evoluce

Na úsvitu jsme lidstvo Obdařili rozumem. A všechno, co lidé měli a věděli, dostali od Nás. Nejen vědy a umění, ale i všechno ostatní, až po stavbu obydlí, všechno jsme Dali My, kteří jsme přišli z Vyšší Planety. Dali jsme, Dáváme a Dáme. Stojíme na stráži lidstva. Nevědomí předpokládají – to jsme my vynalezli, to jsme my objevili. Co našli, co objevili? Objevili? Ano, ale pečlivě připravené Námi. A není Naší vinou, že svobodná, ale temná vůle se snaží změnit všechno dobré ve zlo a obrátit na zlo. Všechno je dáno pro blaho, ale mnohé se používá pro zlo. A kdyby tak jen pro blaho? Nebýt Naší Ruce, lidé by se už dávno navzájem zničili. Ale věk ničení se nyní nahrazuje věkem budování. Zlostné energie a zlobné počátky odejdou ze života. Věk temnoty bude nahrazen Věkem Světla. Nastal Čas. Ohnivé energie jdou na pomoc světlému budování. A moc Ohně je nezdolatelná. Kdo uvažuje, že s ní bude soutěžit, zapomíná na sílu zpětného úderu. Neexistují žádné hráze, které by mohly zastavit chod evoluce. Je Čas uvědomit si světové procesy. Řeka Světa teče a odnáší malé viry opačných proudění. Jsou malé a bezmocné. To oni mají obrátit řeku zpátky? Nakonec však, vše se unáší napřed. Je pravdou, že někdo nebo něco půjde na dno, avšak jen pod vlastní tíží nebo v nálevce protisměrného víru. Vědomí, upřené k Našim Výšinám, se nese vpředu proudu. A my Dáváme směr toku, protože Zrodujeme vedoucí ideje. My Dáváme – a svobodná vůle dvounohých překrucuje. Kdo probudil národy? My. Kdo dává směřování? My. Ohnivé energie se vlévají a člověk se je musí naučit ovládat, protože pokud jsou neovládnuté, způsobí výbuch. Ony také potřebují vodící Ruku Rozumu. Proto je tak důležité připravit vědomí na uvědomění si tohoto obrovského, naléhavého a důležitého úkolu. Vědomí otroka nebude schopno ovládat ohnivé dary Kosmu. Proto se národy osvobozují od všech druhů otroctví. Sami a na svých vlastních nohou – výzva dne. Přestože bídně, byť neobratně – ale vy sami. Je třeba osvobodit vědomí a vydat se na cestu osobní odpovědnosti a samostatnosti. Přivítejte vlnu probouzení a osvobození národů, kdekoli a v jakékoli formě se může projevit. Jsou to znaky rychle postupující evoluce. Nastala Hodina. Tempo procesu se zrychluje. Zrychlení roste. Čím více zdržení, tím silnější je nápor bouřlivých proudů jara lidstva, které taje odvěký led stagnace a ledové okovy nehybnosti. Z Hory Světa Následujeme tok světového proudu. Řetězy odvěkých nahromadenin bylo třeba odhodit. Je vybrána a Vyznačena nejkratší cesta. Poděkujeme těm, kteří pracují na těžké, nevděčné úloze vyčištění nánosů lidských stájí a budeme litovat ty, kteří si neuvědomili důležitost a význam světového procesu. Ne však temných! Oni o všem věděli, ale ti, kteří si to dosud neuvědomili, ne. Mezi nimi je mnoho přátel, kteří ještě neprohlédli k pochopení. Všímejte si milníků Nového Světa, jako fénixe, zrozujícího se z odpadu, trosek a popela starého. Je starý jako skořápka vajíčka proražená mládětem, aby se z něj dostalo ven a odhodilo ho. Vajíčko bylo potřeba k narození ptáčete a nyní se jeho odpad – skořepina – odhazuje pro naprostou nepotřebnost. A bez ohledu na to, jak protestuje, není v ní život a proto bude recyklována, jako veškerý odpad v přírodě. A je třeba pochopit osud těch, kteří se s ním rozhodli sdílet svůj osud, osud mrtvé plevy. Takový je život. Běda těm, které svedou černé koně minuvějšího světa. Uhánějí do tmy a vlečou za sebou vůz smrti. Ale koně Světla letí do budoucnosti a Moje Ruka pevně Drží otěže.

Hranice Agni Jógy 1952, hl.16

N.K.Rerich – Nyní Nebeské Síly s námi neviditelně slouží ( Velikonoční Noc)- Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат (Пасхальная ночь)
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *