Zvesť Šambaly

My Žijeme vo výšinách, aby ľudia, k Nám stúpajúc, hoci i myšlienkami, mohli ponechať všetko ich obklopujúce, dolu v nížinách. Nehovorím ani tak o veciach, ako o psycho-duševnom prostredí. Ono pôsobí, ono jedná preukázateľne a dôrazne. Vtáča poznania, akoby vylieta zo svojho obvyklého hniezda, nechajúc ho za sebou, ponáhľa sa, kamkoľvek túži. Upriamený let je práve tým, čo človeka oslobodzuje všedného okolia. Ak sa vedomie prenesie k Nám a je mysľou s Nami, vnem sa stane možným a dostupným. U Nás samoľúbych niet. Všetci žijú starostlivosťou o druhých, vzdialených i blízkych, osobný život spočíva v nadosobnom. Takto Žijeme, Dávajúc všetky Svoje sily pre slúženie ľuďom. Rovnako, podľa úrovne oslobodenia od osobných záujmov, môžete určiť výšku svojho povznesenia k Nám. Pokiaľ osobné zaujíma plné vedomie, znamená, že ste od Nás ďaleko. Ak – polovinu, to znamená, že ste sa priblížili alebo povzniesli o polovicu; pokiaľ všetko osobné je nahradené nadosobným a vedomie je plné myšlienok o ľuďoch a o tom, ako ich pritiahnuť za sebou – zblíženie je úplné a Naše výšky sú dosiahnuté. Rovnako, úplné Spojenie vyžaduje plné oddelenie sa od seba. Práve touto okolnosťou, sa určuje jeho celistvosť. Hlavná vec – nechať myšlienky vibrovať v zhode s prostotou okolitého prostredia. Vodu možno naliať len do vyprázdnenej nádoby. Ak je nádoba vedomia naplnená po okraj vlastným, ako sa do nej môže vliať Moje? A azda sa Moje nepreleje cez okraj a bez úžitku? Oslobodení od vibrácií okamihu chvíle prichádzate k Nám, aby ste načerpali súzvučie. Posielame vám Radosť z uvedomenia, že Pevnosť* môže byť blízko.

Od slova „Твердыня“ čo znamená duchovnú Pevnosť planéty

Úryvok z knihy Hranice Agni Jógy 1957, hl.204
N.K.Rerich – Zvesť Šambaly (Шамбале Даик (Весть Шамбалы))

0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *