Přesah člověka až do Dálných Světů

Kdo může zaručit, že se průběh událostí narychlo nezmění? A kdo zná skryté pružiny světových jevů? A kdo zná tajemství Kosmických Paprsků? Je lepší snažit se porozumět tomu, co Chce Učitel říci citlivému uchu. Prostranství zvučí voláním času, symfonie života se rozehrává na notu vesmíru. Kdo umí naslouchat, ten umí i poznávat. Naučte se zachytit hlas prostranství vesmíru. Vždy zní různě. A pokud člověk nedoslýchá, zatím vše živé poslouchá a naslouchá. Také bylinky rostou v harmonii s paprsky vesmíru. Dokonce i zvířata je cítí, ačkoli neovědoměle. Člověk si však může přát jejich uvědomění, protože cestu člověka určují Paprsky Sfér Dálných Světů, neboť je nositelem krystalů energií světelných Paprsků, uchovaných v jeho mikrokosmu. Skutečně, nositelem Světla, ne tmy, je člověk. Uvědomujte si, neustále šířeji i hlouběji, svoji nejniternější nevypovídatelnou soucnost.

Hranice Agni Jógy 1956, hl. 61

N.K.Rerich – Zvěst pro Tirona* (Весть Тирону, 1940)
  • Fedor Tiron -Jeden z prvních křesťanů v době římského císaře Diokleciána, známého jako pronásledovatel křesťanů. Tiron byl také chycen legiemi a umučen. Říká se, že „kdosi“ Tirona varoval před nebezpečím, ale Tiron zprávě neuvěřil.
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *