Číše (Kalich)

Symbol Číše (Kalichu) je odpradávna utvrzením Sloužení. Dary Vyšších Sil se shromažďují v Kalichu. Dává se z Kalicha. Symbol Číše vždy označoval sebeobětování. Ten, kdo nese Kalich je nesoucí Hrdinství. Každá vysoká činnost může být označena symbolem Kalicha. Všechno to nejlepší pro blaho lidstva se projevuje v tomto znamení. Číše Grálu a Číše Srdce toho, který se oddal Velké Službě, je Kosmickým Magnetem. Srdce Kosmu se odráží v tomto velkém symbolu. Všechny obrazy hrdinů ducha mohou být znázorněny jako nesoucí Kalich. Celý Vesmír se odráží v Číši ohnivého ducha.
Vždyť Číše obsahuje všechny odvěké akumulace, které se shromažďují kolem zrna ducha. Jako velký symbol je třeba přijmout utvrzení Kalicha v každodenním životě. Je třeba učit děti i mladé lidi přemýšlet o Číši. Je třeba porozumět všem rozmanitostem obrazů velkého symbolu Kalicha.

V životě toho, kdo se sjednocuje se zákonem Kosmického Práva, je možné vysledovat, jak pije kalich jedu, dosahujíc tak velkého Kosmického práva. Duch nese všechny Kalichy utvrzené sebeobětou. Velký Kalich Krásy je odhalen duchu Ohnivým Právem jako završení. Vskutku, časy jsou velkolepé, protože se napínají poslední energie posledního stupně. Správně bylo řečeno – srdce nevydrží, pokud se přitažlivost opakuje často. Na posledním stupni Srdce Archáta* pije Číši sebeoběty. Naše Číše života je naplněna a otevírá cestu k Našemu Kosmickému Bytí.

Ohnivý Svet, časť III., hl. 49, 50

Centrum Kalichu je umístěno poblíž srdce, uprostřed svazků nervů. Kalich je ohniskový bod všech emanací. Je to ohniště, ve kterém a jehož prostřednictvím jsou všechny emanace semínka ducha lámány a vyzařovány (rozptylovány). Kalich utváří trojúhelník mezi centrem srdce a solar plexusem. Nachází se nad solar plexusem, na úrovni srdce.

(E.I.Rerichová)


*Archát – „Ctihodný“, osvícený. „Zasloužil jsi božské ctnosti“. Toto bylo jméno, které dostávali buddhističtí svatí muži, zasvěceni do esoterických tajemství. Archát je ten, který vstoupil na nejvyšší cestu a tím se osvobodil od znovuzrození.

Pod pojmem Archát se označuje v Živé Etice – Adept(ka), Bratr nebo Sestra Lidstva – velmi pokročilí jednotlivci, oddaní vytrvalým a nesobeckým snahám pozvednout lidstvo a pomoci planetě Zemi.

N.K.Rerich – Číše Krista (Чаша Христа, 1925)
1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *