Jóga Lásky

Pripomeňme si, že najväčšie ľudské úspechy vo všetkých oblastiach tvorivosti a poznania boli dosiahnuté vzplanutím lásky, oduševňujúcej do práce a hrdinstiev. Vskutku, duchovne mŕtvy je ten, kto je zbavený tohto božského Ohňa Oduševnenia, vloženého do nás Kozmickým Pokynom Bytia. Hlavný zmysel, hlavný a najvyšší cieľ lásky, spočíva v prebudení všetkých vyšších tvorivých úsilí a emócií v nás a v rozvoji tvorivých schopností. “

… Skutočne, nikde nie je tak ospevovaná láska ako na Východe, vo všetkých jej najjemnejších odtieňoch a vlastnostiach. Všetci Jógovia majú vo svojej osnove – lásku alebo oddanosť k zvolenému Ideálu. Najvyšší druh Jógy sa nazýva Jóga Lásky. V tejto Jóge Božský Počiatok preberá aspekt Milovaného alebo Milovanej, ​​pretože najsilnejšia forma lásky je vyjadrená v láske dvoch Počiatkov. To znamená, že všetka východná poézia je jediným hymnom lásky k Božskému Počiatku a to vo všetkých Jeho Aspektoch – od Nepoznateľného a Nevysloviteľného po obraz osobného Boha, Guru, Matky, Milovanej a Milovaného …

Takže výučba Živej Etiky je výzvou k Láske, k službe spoločnému dobru, čo je vyššia forma lásky, pretože je zbavená egoistického citu. Láska k ľudstvu si vyžaduje úplné sebazaprenie a nezištnosť. Pretože ak láska k Milovanému prinesie odpoveď Milovaného, ​​potom láska k ľudstvu je korunovaná tŕňovou korunou. “

Úryvky z listov Eleny I. Rerichovej

N.K.Rerich – Krišna (Кришна, 1929)
2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *