Učitel Světla a konec doby tmy

Každý Učitel Světla, který přišel na svět, musel jednat s lidmi a přicházet s nimi do blízkého kontaktu. Bylo by nesprávné si myslet, že lidé byli dříve lepší. Lidská povaha se za celou tu dobu změnila jen málo. Podle toho, co vás obklopuje a podle postoje lidí lze usoudit, jak těžké je být mezi lidmi pro Učitele, který přišel na svět, když i vy jste vystaveni neustálým pokusům ze strany temných, pro které většina běžných lidí slouží jako poslušní vykonavatelé temných vnuknutí. Vždy tomu tak bylo. Až na pár výjimek zde byla buď lhostejnost, nebo nepřátelství, nebo nadšení a uznání, které končilo nenávistí a hněvem. Skutečně nevědí, co činí. Vědí pouze vědomí služebníci tmy. Takto procházeli Oni, Nositelé Světla, svou Cestou. Uprostřed udivujícího nedorozumění, ponižování a pronásledování. Je možné se pak divit, když ti, kteří následují Učitele Světla tak či onak, ale v menší míře, prožívají totéž, co Učitel? Konec Kali Jugy znamená zvláštní vzdutí tmy a zvláštní aktivitu temných sil. Nový Svět nebude utvrzen bez hrozivého boje za Světlo. Ale Nový Věk je souzen – Satja Juga. Světlo zvítězí. Končí čas válek, násilí a pošlapání ducha. Je třeba věřit ve vítězství Světla a vydržet až do konce.

Hranice Agni Jógy1967, hl.114

N.K.Rerich – Kristus v poušti (Христос в пустыне, 1933)
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *