Udržení vnitřní rovnováhy

Upozorňuji vás, že prostorové napětí se bude neustále zvyšovat. To způsobí spoustu komplikací a být s lidmi bude těžko. A pokud si zároveň člověk nedokáže udržet vlastní rovnováhu, pak toto bude nemožné. Učitel proto poukazuje na známá bezpečnostní opatření. Prvním je mlčenlivost, druhým je zdrženlivost a třetím je soustředění všech sil uvnitř. Nedoporučují se žádné akce a jednání, která nejsou vyvolána nezbytností a vyzývají lidi na takové nebo onaké reakce v souvislosti s vámi. Je lepší klidně mlčet, než když něco říkajíc, vybudit na sebe nežádoucí energie, protože lidé budou ve velmi nevyrovnaném stavu. A zdánlivě nejneškodnější slova nebo činy mohou vyvolat vzplanutí nebo výbuch, jejichž všechna síla dopadne na vás. V této době nedejte nikomu příležitost, aby se zachytil o vaši auru a vyvedl ji ze stavu zdrženlivého a soustředěného klidu. Protože v těch dnech učinit tak bude velmi snadné. K čemu živit okolní prostředí, ty, co jsou kolem a neviditelné náhodné přítomné vnitřními vyzařováními takto porušené aury? Nesměrujete-li energie od sebe, nedáváte nikomu příležitost zachytit se o nich a proniknout přes ně do vašeho mikrokosmu. Je potřebná velká bdělost, ostražitost, opatrnost a pozornost k lidem. Koule je symbolem rovnováhy. Je těžké chytit kouli a nesnadno je ji uchopit: nemá žádné výčnělky. A nelze se na ní udržet ani při pokusu šlapat po ní patou. Výsledkem bude pád osoby, která toto zkouší. V těchto těžkých dnech dbejte na udržení rovnováhy.

Hranice Agni Jógy 1956, hl.330

N.K.Rerich – Bílý kámen (Белый Камень, 1933)
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *