Umění vytváření vztahů mezi lidmi

„… Ať všichni ti, kteří hledají Světlo a nesou břemeno žalu, najdou odpověď ve vašem srdci, ať všichni… pocítí to teplo duše, které může zahřát i při přísnější výtce. Skutečne, nejtěžší umění je umění vytváření vzájemných vztahů mezi lidmi. Ani jedno umění nevyžaduje takovou trpělivost, celistvost a vytříbenou citlivost. Musíte být schopni proniknout do vědomí, do srdcí a nálad všech lidí kolem i těch, kteří přicházejí, musíte být schopni cítit základní tón, na kterém je možné se s nimi sjednotit a sjednotit je s ostatními.

Ale je-li v srdci zapálen velký magnet lásky, vše je snazší, protože upřímnost tohoto citu pokoří i nejtvrdší srdce“.

Z dopisu E.I. Rerichové, 29.5.1936

N.K.Rerich – Guga Čochan* (Гуга Чохан, 1931)

Guga Čochan je jméno starověkého indického prince kavkazského původu. V Rádžastánu, v jednom z nejbojovějších regionů Indie, byly jeho sochy velmi rozšířeny. Jedna z nich stála před domem Rerichových v údolí Kulu (severní Indie) a vícekrát sloužila jako předloha pro jeho obrazy. Samotná socha je malá, její výška nepřesahuje 70 cm Na obrázku se tento památník legendárního lidového hrdiny vynořuje na pozadí nádherné himálajské krajiny a kvetoucích stromů.

0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *